Admitere FJSC 2006

Admitere FJSC 2006

1.Alegeți seria sinonimică corectă pentru a drămui:

A. a alege, a aprecia, a desemna pe cineva

B. a măsura, a cântări, a socoti, a împărți cu precizie un material, o substanță

C. a îndruma, a povățui, a învăța pe cineva

2. Ikebana este un termen care înseamnă:

A. ramură a psihosociologiei care studiază imaginile pe care grupurile sociale le construiesc despre ele sau despre alte grupuri

B. disciplină a biologiei care se ocupă cu studiul ikebanelor

C. o formă de teatru tradițional japonez

D. arta tradițională japoneză de aranjare a florilor în glastre

3. A sataniza înseamnă:

A. a transforma în satelit

B. a acuza, a afurisi

C. a scoate din ghearele Satanei

D. a face pe Satana

4.Alegeți varianta corectă:

A. Echipa doljană a fost frustrată de o binemeritată victorie.

B. Echipa doljeană a fost frustată de o binemeritată victorie.

C. Echipa doljeană a fost frustrată de o bine-meritată victorie.

E. Echipa doljeană a fost frustrată de o binemeritată victorie.

5.Alegeți varianta corectă:

A. Preopinentul meu a polemizat cu instituția al cărei membru este.

B. Preopinentul meu a polemizat cu instituția a cărei membru este.

C. Preopinentul meu a polemizat cu instituția a cărui membru este.

  1. Alegeți seria care conține sinonime neologice pentru cuvintele:amănunt, călătorie, fățarnic, părere, a șovăi.

A. trăsătură, periplu, emfatic, idee, a tăgădui

B. detaliu, voiaj, ipocrit, opinie, a ezita

C. caracteristică, voiaj, ascuns, opinare, a ezita

  1. Alegeți varianta corectă:

A. I-am văzut cu propriii mei ochi.

B. Foile aceleiași cărți s-au înegrit.

C. Am stat de vorbă cu palavragii aceia.

D. Nu fii indolent când știi că nu trebuie să fii astfel.

E. Mă sfii să-i spun totul.

  1. Alegeți enunțul corect:

A. Justiția nu poate să absolvească pe autorul unei crime cu premeditare.

B. Populația contractează mult mai buy viagra in canada ușor maladiile infecțioase.

C. Foarte mulți factori concurează la realizarea acestui proiect.

D. Literatura nu trebuie să oglindeze realitatea.

E. În studiourile de la Buftea se toarnă un nou western.

  1. Alegeți forma corectă:

A. Deosebirile dintre depozițiile celor doi delincvenți au fost neînsemnate.

B. Deosebirile dintre depozițiile celor doi delicvenți au fost neînsemnate.

C. Deosebirile dintre depozițiile celor doi delincvenți au fost extrem de neînsemnate.

  1. Alegeți varianta corectă:

A. Massmedia a precizat nu o dată că ONU se conduce după un summum de principii ce trebuiesc respectate de către toți membrii ei.

B. Mijloacele mass media au precizat nu o dată că ONU se conduce după o sumă de principii ce trebuiesc respectate de către toți membri ei.

C. Mijloacele de comunicare în masă au precizat nu o dată că ONU se conduce după o sumă de principii ce trebuie respectate de către toți membrii ei.

D. Mijloacele de comunicare în masă au precizat nu o dată că ONU se conduce după un summum de principii ce trebuie respectate de către toți membrii ei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *