Admitere FJSC 2011

Admitere FJSC 2011

1. Alegeți seria corectă a substantivelor care au numai forma de singular:

a) frig, grâu, stol, stea

b) sclavagism, înţelepciune, curaj, aur

c) foame, sete, câlţi, zorea

2. Alegeţi seria corectă:

a) a-l face de râs, al doilea ceas, ale noastre, ale încânta

b) pentru a-l izgoni, pe-ale îngerilor harpe, într-un colţ al odăii, pentru a-i da o mînă de ajutor

c) doi copii ai preotului, a-l însemna pentru totdeauna, a-le mele, ai lui Ion

3. Alegeţi varianta corectă:

a) ce-l mâna pe el în luptă

b) de îndată cel văzu

c) cei cânta din fluier

4. Alegeţi seria corectă a adjectivelor invariabile:

a) alb, atare, dulce, mare

b) mov, bej, cumsecade, gri

c) cenuşiu, greu, maro, oliv

5. Alegeţi seria de substantive aflate la acuzativ-plural nearticulat:

a) membri, ciocli, codri, tigri

b) banii, copiii, dresorii, arbitrii

c) cuscri, cumetrii, cioclii, băieţandrii

6. Alegeţi seria corectă a verbelor la infinitiv:

a) a împrejmui, a împietri, a împotmoli, a împleti

b) a împrejmui, a înpietri, a împodmoli, a împleti

c) a împreşmui, a împietri, a împodmoli, a înpleti

7. Alegeţi seria corectă în care se află adjectivele la gradul comparativ de egalitate:

a) gros cât o buturugă, înalt cât casa, mic cât ghimpele, frumos asemenea lunii într-o noapte de vară

b) căprioara cea mai iute, omul cel mai înţelept, fiinţă mai leneşă ca ea nici că s-a mai văzut, marfă mai puţin aleasă

c) om mai vesel decât mine, jucăriile cele mai ieftine din raft, câine mai credincios decât cel mai bun prieten

8. Alegeţi seria corectă în care se află adjectivele la gradul superlativ absolut:

a) căprioara cea mai iute, omul cel mai înţelept, fiinţă mai leneşă ca ea nici că s-a mai văzut, marfă mai puţin aleasă

b) fată grozav de frumoasă, apă extraordinar de rece, castel din cale afară de înalt, pisc neînchipuit de ascuţit

c) an foarte secetos, ţăran foarte priceput, fată mai puţin bogată, băiatul cel mai leneş din clasă

9. Sensul expresiei sabia lui Damocles este:

a) provocare la luptă

b) omor deosebit de grav

c) pericol iminent

d) eveniment în desfășurare

10. Sensul termenului neologic recesiune este:

a) criză economică

b) scădere temporară a producţiei, vânzărilor

c) şomaj

d) inflaţie

11. Alegeți seria corectă în care nu există niciun cuvânt din familia lexicală a verbului a flecări:

a) flec, fleac, flecări, flecuşteţ

b) fleac, flec, fleancă, fleică

c) fleancă, flecar, flecăreală, fleică

12. Alegeţi varianta corectă:

a) Am cântat până ce mi-au zis să nu m-ai miaun.

b) Mi-au dat de înţeles că voi mai face parte din echipă.

c) Am alergat la concurs, în mai, până m-iau amorţit picioarele.

13. Alegeţi enunțurile corecte din punctul de vedere al conjugării verbelor:

a) Aceasta precede o altă manifestare.

b) Îi căşună profesorii din curtea liceului.

c) Foarte mulţi tineri din mediul rural voiau să vină la oraş.

d) Evenimentele se succed rapid.

14. Alegeţi seria corectă a substantivelor aflate la numărul plural:

a) lasere, șemineuri, parapete

b) loje, lăcaşe, masacre

c) elici, boscheți, loji

15. Alegeţi varianta in care substantivele la genitiv-dativ sunt scrise corect:

a) bugetul medicinii primare

b) orele amiezii

c) pe marginea groapei

d) adaptaţi cerinţelor pieţii noastre

16. Alegeţi varianta în care adjectivele sunt scrise corect la forma de plural:

a) în ultimile douăsprezece luni

b) dragele mele telespectatoare

c) cercetări preliminarii

d) spaţiile aeriane

17. Alegeți varianta corectă:

a) cei mai bine plătiţi pensionari

b) unii proaspeţi angajaţi

c) ar trebui incluse în program doar locuinţele nou construite

18. Identificați numărul de perechi de termeni pleonastici din următorul enunț: Procentul celor care au fost nevoiţi să intre în concediu forţat a crescut la 27 la sută.

a) o pereche

b) două perechi

c) trei perechi

19. Identificați enunțul corect:

a) Una dintre cele două persoane a contactat virusul de la femeia infectată.

b) Nu au fost prezenţi toţi directorii investiţi de primarul general.

c) N-am mai avut timp astăzi de extragerea la sorţi.

d) Nu mică le-a fost mirarea.

20. Identificați enunțul scris corect:

a) Silicoanele, produse de o firmă din Franţa, au fost retrase de pe piaţă.

b) Cam demult, sunt probleme cu apa.

c) Și-a pierdut şi toate economiile o dată cu salteaua.

d) Orice vine pe alte căi, e bine primit.

21. Alegeţi sensul corect al termenului uzufruct:

a) drept pe care îl are cineva de a se folosi de bunuri aflate în proprietatea altcuiva

b) drept de moştenire

c) dobândă

22. Alegeţi sinonimul termenului friabil:

a) sfărâmicios

b) temător

c) durabil

23. Sunt paronime cuvintele:

a) atent/neatent

b) carbonifer/carbonier

c) milă/milostiv

24. Sunt antonime cuvintele:

a) onest/cinstit

b) labil/stabil

c) a jindui/a râvni

d) anatemă/blestem

25. Alegeţi perechea de sinonime:

a) a jigni – a ultragia

b) îmbelşugat – sărac

c) efemer – nepieritor

d) dictat – tratat

26. Alegeţi perechea de antonime:

a) tinereţe/senectute

b) judicios/rezonabil

c) vindicativ/ranchiunos

d) abil/priceput

27. Alegeți enunțul corect:

a) Mie însemi mi s-a întâmplat asta.

b) Principalitatea discuției n-a fost pusă la îndoială.

c) S-a prevalat o probă de pe acel teren.

d) Cei bogați reușesc să eludeze legea.

28. Alegeți enunțul corect:

a) Cartea ONU nu este totdeauna corect aplicată.

b) Sudura a cedat din pricina firelor de proastă calitate.

c) Părea un om stilat.

29. Dintre cuvintele de mai jos, identificați omonimul:

a) pastilă

b) mică

c) metru

d) lucrare

e) nas

30. Identificați enunțul corect din punctul de vedere al coerenței:

a) Primăriile ar putea decide dacă eutanasiază sau nu câinii fără stăpân.

b) Mai exact, o bancă este gata să închirieze gratuit una dintre clădirile pe care le are în proprietate.

c) Nu este prima dată când Craiova devine scena unor violenţe fără precedent.

d) Va fi cu siguranţă vorba şi despre o posibilă reţinere a celor doi.

 

Subiectul 2 

„Nu mi-aş fi imaginat că am să ajung vreodată să mă întâlnesc cu personajul pe care îl admir cel mai mult. Şi totuşi…”. Continuaţi povestirea (max. 3 pagini).

Subiectul 3 

Care credeţi că este meseria ideală pentru voi? Argumentaţi-vă punctul de vedere. (max. 3 pagini)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *