Admitere FJSC 2013

Admitere FJSC 2013

1. Îmbrăcat la patru ace înseamnă:

a) îmbrăcat cu haine noi

b) îmbrăcat cu haine strânse pe corp

c) îmbrăcat elegant

2. Troică înseamnă:

a) un dans polonez

b) un instrument

c) un mijloc de transport

d) o boală de piele

3. Alegeţi varianta corectă:

a) da-ţi mi-le

b) dați-mi-le

c) dați-mi le

d) daţ-i mi le

4. Alegeţi varianta corectă:

a) Vreau să vă spun decât acest lucru.

b) A venit decât odată.

c) l-a spus decât ce- a crezut.

d) Mai bine tac decât să vorbesc.

5. Alegeţi varianta corectă:

a) I-a alinat durerea.

b) Rata de promovabilitate este mare.

c) Şi-a adus aportul la rezolvarea situaţiei.

6. Alegeţi seria corectă a substantivelor care au numai forma de singular:

a) nea, sânge, unt

b) crochiu, pesticid, plin

c) trenă, forceps, fereală

7. Identificaţi enunţul corect:

a) Erau multe greşeli eronate în textul comunicatului.

b) Cadavrele neînsufleţite au fost aduse cu avionul.

c) Căldura era înăbuşitoare.

8. Alegeţi scrierea corectă în care se află adjectivele la gradul comparativ de egalitate:

a) vânătorul cel foarte iute de picior, o cizmă mare cât el, pierderi la fel de grele ca ieri

b) frumoasă ca bunică-sa, căciulă înaltă cât ea, repezit ca toată lumea

c) şi noi suntem mai trişti, cartea a venit foarte repede, e un lucru mai bun

9. Alegeţi scrierea corectă în care se află adjectivele la gradul superlativ absolut:

a) e o prostie foarte clară, are cel mai bun rezultat, e un om foarte liniştit

b) are o dicţie foarte bună, ideea e foarte simplă, premiul pentru cel mai bun film

c) berea era grozav de rece, cartea din cale-afară de slabă, bilanţul era rău de tot

10. Alegeţi sensul corect al cuvântului cronic:

a) grav

b) care durează mult

c) care măsoară timpul

11. Identificaţi enunţul corect:

a) explicaţiile au fost impactante

b) teoriile nu sunt testate

c) ecranul e capacitant

12. Alegeţi perechea de antonime:

a) a creşte / a spori

b) a merge / a sta

c) a urca / a reveni

13. Alegeţi varianta corectă:

a) Laura sau Constantin poate răsturna situaţia, nu altcineva.

b) Andrei şi cu mine am programat vacanţa împreună.

c) Numai temperatura ridicată şi presiunea din atmosferă îi punea probleme de sănătate.

14. Aplomb înseamnă:

a) ganglion

b) derivat al plumbului

c) îndrăzneală

d) formă de relief

15. Alegeţi varianta corectă:

a) barze

b) coţi

c) difuji

d) farmecuri

16. Cuvântul interlop se referă la:

a) relaţiile internaţionale

b) cheie pentru şuruburi

c) o persoană

d) o maşină

17. Alegeţi varianta corectă:

a) Doamna Cazacu purta la dânsa poze cu ea pe care să le dea fanilor în caz că se-ntâlnesc cu ei pe stradă.

b) Doamna Cazacu purta la dânsa poze cu ea pe care să o dea fanilor în caz că se-ntâlnea cu ei pe stradă.

c) Doamna Cazacu purta la dânsa poze cu ea, pe care să le dea fanilor în caz că se-ntâlneşte cu ei pe stradă.

18. Alegeţi varianta corectă:

a) Mihai Bădulescu, consultant pentru turism.

b) Mihai Bădulescu, consultant pe turism.

c) Mihai Bădulescu, consultant în turism.

19. Alegeţi varianta corectă:

a) Sporeşte şi ponderea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani în ansamblul populaţiei, cât şi numărul celor cu vârste de peste 80 de ani.

b) Sporeşte mai ales ponderea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani în ansamblul populaţiei, cât şi numărul celor cu vârste de peste 80 de ani.

c) Sporeşte atât ponderea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani în ansamblul populaţiei, cât şi numărul celor cu vârste de peste 80 de ani.

20. Alegeţi varianta corectă:

a) Canoane nu mai puţin severe decât cele spuse cu glas tare.

b) Podeaua era de mozaic şi nu putea avea latura mai mare decât vreo trei metri.

c) Am stat la Buşteni decât trei http://cialisfrance24.com/ zile.

21. Alegeţi varianta corectă:

a) Îşi ţine lucrurile într-o pubelă.

b) Mimica feţei l-a trădat.

c) S-au auzit bârfe, insinuări, zvonuri în ceea ce priveşte deontologia profesională a gazetarilor.

22. Alegeţi varianta corectă semantic:

a) nu este pregătit să-şi facă venirea pe lume

b) şi-a făcut temele fără să crâcnească

c) i-a predat pe mâna poliţiştilor

d) spre diferenţă de urcarea muntelui, la coborâre drumul pare mai scurt

23. Alegeţi sensul corect al termenului parcimonios:

a) moralizator

b) zgârcit

c) specialist în parcimonie

d) care se ţine de cuvânt

24. Alegeţi seria corectă a derivatelor cu prefixe:

a) a deşerta, a proteja, a protesta, a strămuta

b) a delira, a demachia, a provoca, a strangula

c) a produce, a propăşi, a propune, a strămuta

25. Alegeţi scrierea corectă a derivatelor cu sufixe:

a) tradiţie, condiţie, formaţie, ecologic

b) nimicnicie, contradicţie, comisie, explozie

c) demisie, justiţie, revoluţie, familie

d) croitorie, fierărie, solie, brutărie

26. Alegeţi seria de cuvinte compuse care respectă ortografia:

a) Ia sfantu-aşteaptă, ucigă-l-crucea, mai mult ca perfectul

b) medico-legal, austro-ungar, liber schimbist, greco-catolic

c) dacoromân, sârbocroat, galoromanic, retoroman

27. Sensul expresiei a promite marea cu sarea este:

a) a promite imposibilul

b) a promite bogăţii

c) a aduce ofrande zeilor

28. Sensul cuvântului conjectură este:

a) situaţie, context

b) prezumţie, supoziţie

c) judecată întemeiată pe experienţă

29. Alegeţi varianta corectă a formei de imperativ negativ:

a) nu fi

b) nu fii

c) să nu fi

30. Alegeţi seria verbelor la mai-mult-ca-perfect:

a) îmi plăcuse, te întâlnisem, scosesem, aruncaseşi

b) îţi spuneam, ea se arunca, cântaţi, plăteau, noi lipeam

c) mă dusei, crezui, el se deşteptă, ne plăcurăm

 

Subiectul 2

Te angajezi pe perioada verii ca ospătar la o terasă situată pe malul mării. într-o seară, se stârneşte o furtună. Vântul smulge o bucată din copertina terasei, care cade peste mesele de la intrare, ocupate de un cuplu de bătrâni şi de o familie cu doi copii mici. Continuaţi povestirea.

Subiectul va fi tratat în aproximativ 2 pagini.

 

Subiectul 3

La o oră de dirigenţie, convingeţi-i pe colegi să urmărească emisiunea de televiziune preferată de dumneavoastră.

Subiectul va fi tratat în aproximativ 2 pagini.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *