Educație

Admitere FJSC 2014

1. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:

A. pau-per, re-u-ma-tism, sanc-ți-o-na

B. pa-u-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na

C. pau-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na

2. Alegeți seria care conține numai structuri scrise corect:

A. dat-u-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștrii, umbli

B. datu-mi-l-a, fi-rar (să fie), (ochi) albaștri, umblii

C. datu-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștri, umbli

3. Alegeți seria care include doar variante scrise corect:

A. fratricid, președinție, repercusiune

B. desuetitudine, dividend, escortă

C. intreprindere, percept, sacrosanct

4. Indicați grafia corectă a următoarelor neologisme:

A. asterisc, expadrilă, fitness

B. asterix, espadrilă, fitnes

C. asterisc, espadrilă, fitness

5. Sunt scrise corect compusele din seria:

A. redactor șef, reavoință, ultra-modern

B. redactor șef, rea voință, ultra modern

C. redactor-șef, rea-voință, ultramodern

6. Cuvintele din seria scarăscală și escală se află în relație de:

A. sinonimie

B. paronimie

C. omonimie

7. În enunțul: Imediat după accident, și-a pierdut…, cuvântul care lipsește este:

A. cunoștința

B. conștiința

C. conștiența

8. Alegeți seria care conține doar cuvinte polisemantice:

A. a ignora, bun, somn

B. prenume, pronume, nume

C. înalt, slab, tare

9. Este corectă următoarea serie sinonimică:

A. bizar, excentric, extravagant

B. ineficace, instabil, inutil

C. defazat, deprimat, dezolat

10. Sinonimul cuvântului scrupulos este:

A. superficial

B. meticulos

C. supărăcios

11. Antonimul cuvântului abrogare este:

A. anulare

B. validare

C. adăugare

12. Sensul cuvântului megaloman este:

A. meloman

B. mitoman

C. grandoman

13. Sensul expresiei a drege busuiocul este:

A. a îndrepta urmările unei greșeli

B. a asezona busuiocul

C. a îndrepta busuiocul

14. Indicați seria care include doar cuvinte din familia lexicală a numeralului doi:

A. doime, a îndoi, îndoielnic

B. doină, doiar, doisprezece

C. doică, îndoială, un-doi (substantiv)

15. Alegeți seria formată doar din cuvinte create cu prefix negativ:

A. neom, neon, nesigur

B. nemernic, nedrept, nepot

C. necolegial, nevindecat, nerevendicat

16. Indicați seria în care sufixul -aș are valoare diminutivală:

A. băiețaș, bordeiaș, pisoiaș

B. codaș, fruntaș, copilaș

C. căruțaș, arcaș, papuaș

17. Alegeți seria corectă a substantivelor la plural:

A. seminarii, maimuțoaie, compromisuri

B. seminarii, maimuțoi, compromise

C. seminare, maimuțoi, compromisuri

18. Alegeți combinația corectă:

A. cutie nou nouță

B. cutie nouă-nouță

C. cutie nou-nouță

19. Indicați seria care conține structura corectă:

A. douăzeci și una de puncte

B. douăzeci și unu puncte

C. douăzeci și unu de puncte

20. Alegeți construcția corectă:

A. datorită mamei și a prietenilor

B. împotriva fumatului și a băuturii

C. în jurul său și a familiei sale

21. Alegeți seria care conține doar forme corecte ale verbelor:

A. va apare, mi-ar plăcea, nu venii

B. va apărea, mi-ar plăcea, nu veni

C. va apare, mi-ar place, nu venii

22. Alegeți seria care conține formele corecte de mai-mult-ca-perfect:

A. noi plecasem, tu venisei, voi cântaserăți

B. el ajunse, ei promiseseră, eu rezolvasem

C. noi învățaserăm, tu strigaseși, voi greșiserăți

23. Indicați seria care include forma corectă a verbelor la infinitiv:

A. a încunoștiința, a ști, a creea

B. a încunoștința, a ști, a crea

C. a încunoștiința, a știi, a creea

24. Indicați seria corectă a verbelor la indicativ prezent, persoana a 3-a, singular:

A. revizuie, dezvăluie, copie, perturbă

B. revizuiește, dezvăluiește, copiează, perturbează

C. revizuiește, dezvăluie, copiază, perturbă

25. Alegeți enunțul în care verbul însoțit de reflexivul se este utilizat corect:

A. Nu cred că se merită să cheltuim atâția bani.

B. Andrei se riscă dacă spune ce a făcut.

C. La un spectacol de comedie se râde mult.

26. Alegeți enunțul în care nu apar greșeli de utilizare a verbului:

A. Ce-s cu hainele astea aruncate?

B. Sunt multe nemulțumiri în ceea ce privesc rezultatele obținute de elevi.

C. Toți tinerii trebuie să muncească.

27. Alegeți enunțul corect din următoarele variante:

A. A câștigat echipa ale căror inițiative le-am susținut de la început.

B. A câștigat echipa a cărei inițiative le-am susținut de la început.

C. A câștigat echipa ale cărei inițiative le-am susținut de la început.

28. Indicați enunțul corect:

A. Ofer flori dragii mele prietenă.

B. Ofer flori dragei mele prietene.

C. Ofer flori dragii mele prietene.

29. Numărul de greșeli, de orice tip, din enunțul Femeia aceia i-a spus încă odată copilului că gestul care l-a făcut nu poate fi scuzabil și că va fi pedepsit este:

A. două

B. trei

C. patru

30. Alegeți enunțul care conține un pleonasm:

A. Am văzut anunțul pe pagina de internet a magazinului.

B. Dorința unanimă a tuturor era să se facă dreptate.

C. Dacă se descoperă că Mihai este nevinovat, el riscă să fie exmatriculat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *