Admitere FJSC – Jurnalism 2017

Admitere FJSC – Jurnalism 2017

1. Limba română transcrieți raspunsul corect – doar cifra și litera majusculă, de exemplu, 31 C

1.Stabiliți care sunt cuvintele derivate cu sufix din seria: alfabetar, irefutabil, deșira, băutor, fugar, târâș.

A. primul și ultimele trei

B. primul, al treilea și ultimul

C. doar ultimele trei

2. Inicați termenul care nu aparține familiei lexicale a cuvântului a scrie:

A. scriere

B. scripcar

C. scriitor

3. Stabiliți câte cuvinte sunt omonime: cocon, artă, arie, cală, pas, far, dac, dar.

A. trei

B. patru

C. cinci

4. Alegeți seria în care toate cuvintele compuse sunt scrise corect:

A. vicepreședinte, prim-procuror, prim-plan

B. vice-consul, prim procuror, prim-ajutor

C. prim-rang, primă-doamnă, bine-merita

5. Cuvântul opac  se află în relație de antonimie cu:

A. obtuz

B. străveziu

C. vag

6. Indicați câte cuvinte sunt derivate cu prefixul post- în seria: postelnic, postual, posterior, postfață, postliceal, postmeridian.

A. trei

B. patru

C. cinci

7. Alegeți exprimarea corectă:

A. inspecții pe parcursul a mai multor zile

B. soluții eficiente din punct de vedere al costurilor

C. perioada ce precedăridicarea vizelor

8. Alegeți varianta corectă:

A. dealuri și vii însorite

B. munți și dealuri înverziți

C. dealuri și munți împădurite

9. Alegeți enunțul integral corect:

A. Eu însumi, ca băiat, prețuiesc mult sportul.

B. Maria înseși cunoaște bine regulile.

C. Fetei înșiși îi place tenisul.

10. Stabiliți care dintre seriile următoare conține integral sintagme adjectivale corect acordate cu substantivul:

A. cercei turcoaz, angajați novici, familii rapace

B. copii precoci, tineri dibace, sportivi vivaci

C. bluză pepită, bărbați tenace, elevi locvaci

11. Idntificați seria integral corectă a substantivelor în genitiv-dativ:

A. cameei, corneei, mareii, tranșeii

B. cameii, corneii, mareii, tranșeii

C. cameei, corneei, mareei, traneei

12. Identificați seria în care toate substantivele au forme duble de plural:

A. chibrite/chibrituri, clește/clești, succese/succesuri, refrene/refrenuri, viruși/virusuri

B. hotele/hoteluri, cireși/cireșe, căpșuni/căpșune, vișine/vișini, rastele/rasteluri

C. tunele/tuneluri, maratoane/maratonuri, râpe/râpi, accese/accesuri, căpșune/căpșuni

13. Selectați combinația paronimică corectă:

A. urgie a tinerilor / orgie a naturii

B. obiect de menaj / menaj al cailor

C. reverul medaliei / reversul gulerului

14. Identificați enunțul corect:

A. A fost o eroare fragrantă.

B. Încearcă să evite focarul de infecție.

C. I s-a eliberat libretul când a terminat serviciul militar.

15. Cuvântul ireconciliabil însemnă:

A. de neîmpăcat

B. de nerecunoscut

C. necontrolat

16. Stabiliți câte construcții pleonastice sunt în următorul șir: coborâți aici, a urcat sus, am revenit din nou, menținută în continuare, a trage de mânecă.

A. una

B. două

C. trei

17. Identificați seria cu paronime:

A. a acredita – a credita, argon – argou, nonsens – nonprofit, land – landou

B. baron – baronet, băieș – băietan, bou – bourean, hamac – hamal

C. abil – agil, agapă – agavă, edem – eden, gemă – genă

18. Stabiliți câte dintre următoarele sintagme sunt pleonasme: a adăuga un aditiv, aliniere rapidă, a beneficia de un avantaj, a fructifica rodul, ceremonie tristă, introducere preliminară.

A. toate

B. trei

C. patru

19. Alege propoziția corectă:

A. Candidații se înșeală uneori asupra scrierii corecte a cuvintelor.

B.  Candidatul meu a fost investit în funcția de Președinte

C. Președenția Roamâniei susține aplicarea corectă a legilor

20. Indicați câte cuvinte scrise greșit sunt în enunț: Așa așază cearșaful, fără nicio greșală, lângă ceaunaș.

A. un cuvânt

B. două cuvinte

C. trei cuvinte

21. Sunt despărțite corect în silabe cuvintele din seria:

A. câm-pi-e, in-f-ri-or, alt-i-tu-di-nea, ma-xi-mă

B. cli-ma, în-de-o-sebi, in-ter-flu-vii, am-pren-ta

C. pre-ci-pi-ta-și-i-lor, cont-i-nen-ta-lă, in-flu-en-țe, multi-a-nu-a-lă

22. Alegeți seria integral corectă:

A. a transborta, transgresiune, transversal

B. a desjuca, a răsjuca, a svânta

C. a cialis 20mg deslega, a desnoda, a desminți

23. Alegeți cuvântul scris corect:

A. ghiuvetă

B. escroc

C. alcoolist

24. Alegeți seria în care, în toate cuvintele, litera  se pronunță gz:

A. elixir, existență, exersare

B. excamota, expira, excelent

C. exod, exhumare, expert

25. Stabiliți câte cuvinte greșite conține enunțul următor: Doamnă meneger, eu nu doresc  frăție, pe muche de cuțit.

A. unul

B. două

C. trei

26. Identificați forma corectă a enunțului următor:

A. Unii au pe vino-n coace iar alții pe du-te-n colo.

B. Unii au pe vino-ncoace, iar alții, pe dute-n-colo.

C. Unii au pe vino-ncoace, iar alții, pe du-te-ncolo.

27. Alegeți seria în care toate structurile sunt scrise corect cu majusculă:

A. Simfonia Fantastică, Proclamația de la Izlaz

B. Războiul celor două roze, Casa Academiei

C. Magazin istoric (revistă), Alteța Voastră

28. Selectați cuvântul care se potrivește cel mai bine în enunțul următor: Sora ta se spetește muncind de dimineața până seara, ….tu pierzi timpul navigând pe internet!

A. și

B. ori

C. or

29. Alegeți fraza corectă:

A. Chiar atunci, când era vinovat ea îl apăra.

B. Cum s-a chinuit, numai ea știa!

C. Deși studentul, cu care vorbeam, era politicos și inteligent, eu n-am avut răbdare, să-l ascult.

30. Identificați seria de cuvinte compuse scrise integral corect:

A. bineînțeles, apă-grea, prim ajutor

B. bine înțeles, apă-grea, primajutor

C. bine-înțeles, apă grea, prim-ajutor

 

2. Creativitate

Alături de colegi vă ocupați de organizarea Balului de absolvire a liceului. Povestiți o întâmplare din timpul pregătirii acestui eveniment.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

 

3. Argumentare

Convingeți-vă profesorii că și ei pot învăța de la voi. Formulați cel puțin 3 argumente.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

Timp de lucru: 3 ore. Fiecare subiect este notat cu 3 puncte. Se acordă un punct din oficiu. Pentru orice tip de greșeală de limba română se scad câte 0,05 puncte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *