Admitere FJSC – Publicitate 2017

Admitere FJSC – Publicitate 2017

1. Limba română transcrieți raspunsul corect – doar cifra și litera majusculă, de exemplu, 31 C

1. Indentificați seria sinonimică a cuvintelor: concesie, a estima, indolent, insidios, inexorabil.

A. concesiune, a aprecia, lent, invidios, neînsorit

B. compromis, a evalua, leneș, perfid, implaabil

C. îngăduință, a stima, idol, iopcrit, neînduplecat

2. Alegeți seria care conține numai neologisme:

A. pământ, foc, faleză

B. țară, farmec, cereală

C. bancnotă, debit, emisar

3. Alegeți seria în care se află doar cuvinte derivate cu sufix diminutival:

A. săniuț, bebeluș, peruș, cosaș

B. genuță, caiețel, perișor, lămpță

C. frunzar, derdeluș, ierboret, cuțitaș

4. Alegeți seria care nu conține deloc omonime

A. cap, mai, broască

B. baracă, eter, activ

C. afon, mont, scop

5. Identificați seria în care se află cuvinte sinonime :

A. nonsens, expiație, claustrare, exotism

B. nișă, firidă, intrând, adâncitură

C. nevolnic, normal, natural, organic

6. Alege seria care conține numai cuvinte  dintr-o familie lexicală:

A. fractură, efracție, infractor, informator

B. formare, deformat, reformare, formator

C. impresionabil, presiunie, impresie, imprimat

7.  Alegeți seria în care toate formele de plural ale adjectivelor sunt corecte:

A. tineri tenace, oameni perspicaci

B. idei ambigue, certuri continue

C. peri asprii, ape domoale

8. Identificați seria adjectivelor fără grade de comparație:

A. extrem, solicitat

B. etern, obosit

C. gigantic, superior

9. Alegeți seria în care toate formele de plural ale substantivelor sunt corecte:

A. abisuri, aragaze, foarfeci, facsimile

B. furtune, horoscopuri, griji, jobenuri

C. macaze, pardesiuri, simptome, sindromuri

10. Stabiliți care enunțuri sunt corecte gramatical: 1. Totul se succedă cu repeziciune. 2. Evenimentele se succedează cu repeziciune. 3. Evenimentele se succedă în mod neașteptat. 4. Ne așteptăm ca evenimentele să se succedeze rapid unele după altele. 

A. toate

B. primul și al treilea

C. al doilea și al patrulea

11. Alegeți seria integrală  de construcții cu formă invariabilă:

A. roțu-deschis, galben-pai, verde-închis

B. dulce-acrișor, alb-argintiu, bun-platnic

C. nou-născut, literar-artistic, așa-zis

12. Alegeți seria ăn care sunt scrise corect numerele 13, 14, 15, 16:

A. treisprezece, patrusprezece, cincisprezece, șasesprezece

B. treisprezece, paisprezece, cincisprezece, șaisprezece

C. treișpe, paișpe, cincișpe, șaispe

13. Identificați seria care conține tautologii:

A. datoria e datorie, existența este o datorie, a se ăngloda în datorii

B. omul să fie om, legea-i lege pentru toți, datoria e datorie

C. copilul e copil, copil de suflet, nu fi copil, copil de tufă

14. Identificați cuvântul care generează confuzia paronimică dinenunțul „…și zău, să pardonați, în considerația misiei mele are ordonă […] să fim scrofuloși la datorie…” (I.L. Caragiale):

A. să pardonați

B. ordonă

C. scrofuloși

15. Identificați enunțul cu înteles greșit:

A. Orice parte din proces poate să îl recuze pe judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate.

B. Orice sacrilegiu e privit cu indignare.

C. Represaliile sunt măsuri de încurajare a orcărui tip de comportament.

16. Alegeți varianta care conține un anacolut:

A. Ce ți-aș da, dacă aș putea!

B. Cine mănâncă mult să i se ia mâncarea!

C. Ce  mâncare ți-aș da când vii!

17. Alege poziția corectă:

A. A prezentat un scurt rezumat al nuvelei.

B. Elevul a fost expus oprobiului public.

C. S-a născut prematur.

18. Stabiliți numărul de greșeli din enunțul următor: Nu fă tot ce auzi de la acei membri stimabili, văzuți drept scandalagii comitetului.

A. o greșeală

B. două greșeli

C. trei greșeli

19. Identificați enunțul corect formulat:

A. I-a făcut un cucui cu cureaua.

B. Mi-am amintit că calul de dat nu se caută la dinți.

C. Cu asemenea curaj, poți învinge.

20. Identificați seria de cuvinte despărțite corect în silabe:

A. ma-ri-o-ne-tă, fa-na-ri-ot, pse-u-do-ar-tist

B. pei-sa-gist, i-ni-mioa-ră, bi-o-mag-ne-tism

C. ma-se-u-ză, co-ră-bi-er, ca-lom-ni-a-tor

21. Identificați câte cuvinte sunt scrise incorect în seria următoare: fumuoar, culoar, comform, imposibilitate, preerie, mixandră, repercusiune.

A. două

B. trei

C. patru

22. Identificați seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:

A. casnic, dosnic, groaznic, josnicie, obrăsnicie

B. casnic, dosnic, groasnic, josnicie, obrăsnicie

C. casnic, dosnic, groaznic, josnicie, obrăznicie

23. Identificați seria de cuvinte în care litera x  se pronunță gz:

A. auxiliar, axact, axil, exactitate

B. taxa, prolix, exclus, sfinx

C. galaxie, hexagon, lexic, maxilar

24. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:

A. dez-le-ga-re, mis-te-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, ob-e-lis-cul

B. de-le-ga-re, mi-ste-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, o-be-lis-cul

C. dez-le-ga-re, mis-te-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, o-be-lis-cul

25. Stabiliți câte cuvinte sunt scrise greșit în enunțul: L-am văzut pe pamblicar în fotografile din mass media că purta o pancardă mai mare decât el.

A. două

B. trei

C.  niciunul

26. Indicați numărul de greșeli din enunțul dat: Când vii lumea mai dragă atunci să vii audică să vă bucurați ochii șa-i să vezi bătaie de cap!

A. trei greșeli de scriere (ortografie) și o virgulă

B. două greșeli de scriere (ortografie) și două virgule

C. o greșeală de scriere (orografie) și o virgulă

27. Identificați seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:

A. absent, optuz, opțiune, subcarpatic, subsol

B. absent, obtuz, opțiune, subcarpatic, subsol

C. absent, obtuz, obțiune, subcarpatic, supsol

28. Indicați câte locuțiuni sunt scrise corect în seria: calea-vale, câine-câinește, fuga-fuguța, treacă-meargă, vrând-nevrând.

A. trei

B. patru

C. cinci

29. Indicați numărul de virgule care trebuie folosite în corespondența de tip cerere:

Domnule Director

Subsemnatul Ion Ionescu vă rog să aprobați prezena cerere.

A. două

B. trei

C. patru.

30. Alege enunțul în care virgula nu este folosită corect:

A. Ori scrii, ori citești, dar alege să nu lenevești!

B. Să scriu, sau să citesc mult mă enervează.

C. Așadar,greșeala îi aparține în totalitate.

 

2. Creativitate

„O statuetă reprezentându-l pe legendarul erou Hercule și trei dintre muncile sale a fost descoperită accidental pe un șantier public în Alba Iulia, de către o echipă de muncitori ce desfășurau săpături în zona Partoș, la stația de epurare. Patronul firmei care a efectuat săpăturile a luat statueta și a ținut-o în pivnița casei, după care a încercat să o vândă ilegal pe piața neagră cu 6.000 de euro.”

Imaginează o narațiune pornind de la faptul relatat în articolul de mai sus

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

 

3. Argumentare

Prezentați trei argumente unui prieten pentru a susține de ce postați sau de ce nu postați în mod public, pe Facebook, zilnic, fotografii cu voi și dați check-in în diferite locuri.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

 

Timp de lucru: 3 ore. Fiecare subiect este notat cu 3 puncte. Se acordă un punct din oficiu. Pentru orice tip de greșeală de limba română se scad câte 0,05 puncte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *