Browsed by
Autor: Raluca Coman

Admitere FJSC 2005

Admitere FJSC 2005

Expresia „ambele state acuzându-se reciproc”… A. este fără sens B. conține un pleonasm C. este corectă Termenul reporter se accentuează pe: A. ultima silabă B. penultima silabă C. antepenultima silabă 3. Alegeţi varianta corectă: A. diminuarea decalajului și a deficitelor B. diminuarea decalajului și-al deficitelor C. diminuarea decalajului și deficitelor Sensul cuvântului blasfemie este: A. blestem B. subminare C. defăimare a lucrurilor sfinte Alegeţi varianta corectă: A. Nu-mi place acest lac de unghi. B. Pașii pașii se auzeau pe caldarâm. C. Celeilalte țări li s-a…

Read More Read More

Admitere FJSC 2006

Admitere FJSC 2006

1.Alegeți seria sinonimică corectă pentru a drămui: A. a alege, a aprecia, a desemna pe cineva B. a măsura, a cântări, a socoti, a împărți cu precizie un material, o substanță C. a îndruma, a povățui, a învăța pe cineva 2. Ikebana este un termen care înseamnă: A. ramură a psihosociologiei care studiază imaginile pe care grupurile sociale le construiesc despre ele sau despre alte grupuri B. disciplină a biologiei care se ocupă cu studiul ikebanelor C. o formă de teatru tradițional…

Read More Read More

Admitere FJSC 2009

Admitere FJSC 2009

1.Alegeți seria corectă de sinonime: a) desfrâu, dezmăț, orgie, party b) a altera, a strica, a dezagrega, a fermenta c) descindere, coborâre, sosire, proveniență b) a altera, a strica, a dezagrega, a fermenta c) descindere, coborâre, sosire, proveniență 2. Antonimul potrivit al cuvântului desuet este: a) contemporan b) simultan c) modern 3. Câte cuvinte din seria următoare alcătuiesc o familie lexicală: vizibil, vedere, nevăzut, vedetă, vizionar? a) 5 b) 4 c) 2 4. Alegeți seria corectă a formelor de plural substantivale: a) corvezi,…

Read More Read More

Admitere FJSC 2014

Admitere FJSC 2014

1. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: A. pau-per, re-u-ma-tism, sanc-ți-o-na B. pa-u-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na C. pau-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na 2. Alegeți seria care conține numai structuri scrise corect: A. dat-u-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștrii, umbli B. datu-mi-l-a, fi-rar (să fie), (ochi) albaștri, umblii C. datu-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștri, umbli 3. Alegeți seria care include doar variante scrise corect: A. fratricid, președinție, repercusiune B. desuetitudine, dividend, escortă C. intreprindere, percept, sacrosanct 4. Indicați grafia corectă a…

Read More Read More

Admitere FJSC 2013

Admitere FJSC 2013

1. Îmbrăcat la patru ace înseamnă: a) îmbrăcat cu haine noi b) îmbrăcat cu haine strânse pe corp c) îmbrăcat elegant 2. Troică înseamnă: a) un dans polonez b) un instrument c) un mijloc de transport d) o boală de piele 3. Alegeţi varianta corectă: a) da-ţi mi-le b) dați-mi-le c) dați-mi le d) daţ-i mi le 4. Alegeţi varianta corectă: a) Vreau să vă spun decât acest lucru. b) A venit decât odată. c) l-a spus decât ce- a crezut. d)…

Read More Read More

Admitere FJSC 2012

Admitere FJSC 2012

1. Alegeți seria substantivelor care au o formă unică la singular și la plural: a) grăunte, colind, curent, cocoș b) cinste, miere, oină, curaj c) fotbal, robinet, curaj, găină 2. Alegeți varianta corectă a următoarelor cuvinte compuse: a) job-uri b) ucigaș cu sânge rece c) mâine seară d) comisar-șef 3. Care expresie este corectă: a) calendele turcești b) gerul babelor c) sfertul academic 4. Alegeți forma corectă a adjectivului „argintiu” la plural articulat: a) argintii cercei b) arginti cercei c)…

Read More Read More

Admitere FJSC 2011

Admitere FJSC 2011

1. Alegeți seria corectă a substantivelor care au numai forma de singular: a) frig, grâu, stol, stea b) sclavagism, înţelepciune, curaj, aur c) foame, sete, câlţi, zorea 2. Alegeţi seria corectă: a) a-l face de râs, al doilea ceas, ale noastre, ale încânta b) pentru a-l izgoni, pe-ale îngerilor harpe, într-un colţ al odăii, pentru a-i da o mînă de ajutor c) doi copii ai preotului, a-l însemna pentru totdeauna, a-le mele, ai lui Ion 3. Alegeţi varianta corectă: a)…

Read More Read More

Admitere FJSC 2015

Admitere FJSC 2015

Subiectul 1 – Limba română Câte greșeli sunt în frazele următoare? 0, 1 sau 2 1. Întrebare În spaţiile neconvenţionale, artiştii răspund provocării lansată de caracterul experimental a actului de expunere. 2. Întrebare Din punct de vedere al spectacolului, se poate realiza o mai optimă comunicare între actor şi spectator. 3. Întrebare Artistul contemporan sugerează că flexibilitatea artelor alternative reprezintă substanţa cea mai mult exploatată într-un spaţiu readaptat la maxim. 4. Întrebare Poate apare o transformare a unui spaţiu industrial în…

Read More Read More

Admitere FJSC – Jurnalism 2017

Admitere FJSC – Jurnalism 2017

1. Limba română transcrieți raspunsul corect – doar cifra și litera majusculă, de exemplu, 31 C 1.Stabiliți care sunt cuvintele derivate cu sufix din seria: alfabetar, irefutabil, deșira, băutor, fugar, târâș. A. primul și ultimele trei B. primul, al treilea și ultimul C. doar ultimele trei 2. Inicați termenul care nu aparține familiei lexicale a cuvântului a scrie: A. scriere B. scripcar C. scriitor 3. Stabiliți câte cuvinte sunt omonime: cocon, artă, arie, cală, pas, far, dac, dar. A. trei B. patru C….

Read More Read More

Admitere FJSC – Comunicare și relații publice 2017

Admitere FJSC – Comunicare și relații publice 2017

1. Limba română transcrieți raspunsul corect – doar cifra și litera majusculă, de exemplu, 31 C 1. În enunțul Nu avea o privire de om speriat ori prost, ci de om inteligent putem identifica o pereche de: A. sinonime B. antonime C. paronime 2. Seria care conține numai derivate cu sufuxe diminutivale este: A. jucărie, soldățoi, cerculeț B. căluț, păpușică, ceculeț C. suflețel, distracție, căluț 3. Alegeți seria care conține două perechi de sinonime: A. a începe-a sfârși, concludent-convingător B. inabil-incapabil, precedent-ulterior…

Read More Read More