Educație

Barem admitere FJSC – Comunicare și relaţii publice 2017

Limba română

 1. B
 2. B
 3. C
 4. B
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. B
 11. A
 12. C
 13. A
 14. C
 15. B
 16. C
 17. A
 18. B
 19. B
 20. A
 21. C
 22. A
 23. B
 24. A
 25. B
 26. C
 27. A
 28. B
 29. B
 30. A

 

Creativitate

Momentele subiectului (expozițiune, intrigă, punct culminant, desfășurarea acțiunii, înlănțuirea adecvată a momentelor povestirii, deznodământ) – 1 punct

Construcția personajului/ personajelor, elemente de atmosferă și decor – 0, 75 puncte

Expresivitatea (proprietatea termenilor, bogăția vocabularului, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clișeelor, corectitudinea modurilor și timpurilor verbale folosite) – 1 punct

Organizarea frazei (construcția, topica) – 0,25 puncte

Notă: pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

 

Argumentare

Furnizarea a trei argumente (0,25 x 3 argumente) – 0,75 puncte

Adecvarea argumentelor la context – 0,50 puncte

Consistenţa argumentelor în raport cu problema discutată – 0,50 puncte

Logica textului (gradarea argumentelor, formule de legătură între argumente, corelarea argumenteconcluzie) – 0,25 puncte x 3 = 0,75 puncte

Expresivitate (proprietatea termenilor şi varietatea vocabularului, absenţa clişeelor şi a limbii de lemn) – 0,25 puncte x 2 = 0,50 puncte

Notă: Pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

Se acordă un punct din oficiu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *