Browsed by
Categorie: Educație

Barem admitere FJSC – Jurnalism 2017

Barem admitere FJSC – Jurnalism 2017

Limba română A B C A B A C A A A C C B B A C C C C A B A B A B C C C B A   Creativitate Momentele subiectului (expozițiune, intrigă, punct culminant, desfășurarea acțiunii, înlănțuirea adecvată a momentelor povestirii, deznodământ) – 1 punct Construcția personajului/ personajelor, elemente de atmosferă și decor – 0, 75 puncte Expresivitatea (proprietatea termenilor, bogăția vocabularului, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clișeelor, corectitudinea modurilor și timpurilor…

Read More Read More

Barem admitere FJSC – Comunicare și relaţii publice 2017

Barem admitere FJSC – Comunicare și relaţii publice 2017

Limba română B B C B A A B A C B A C A C B C A B B A C A B A B C A B B A   Creativitate Momentele subiectului (expozițiune, intrigă, punct culminant, desfășurarea acțiunii, înlănțuirea adecvată a momentelor povestirii, deznodământ) – 1 punct Construcția personajului/ personajelor, elemente de atmosferă și decor – 0, 75 puncte Expresivitatea (proprietatea termenilor, bogăția vocabularului, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clișeelor, corectitudinea modurilor și timpurilor…

Read More Read More

Barem admitere FJSC – Publicitate 2017

Barem admitere FJSC – Publicitate 2017

Limba română 1.B 2.C 3.B 4.C 5.B 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B 11.A 12.B 13.B 14.C 15.C 16.B 17.C 18.C 19.C 20.A 21.C 22.C 23.A 24.C 25.B 26.A 27.B 28.C 29.B 30.B   Creativitate Momentele subiectului (expozițiune, intrigă, punct culminant, desfășurarea acțiunii, înlănțuirea adecvată a momentelor povestirii, deznodământ) – 1 punct Construcția personajului/ personajelor, elemente de atmosferă și decor – 0, 75 puncte Expresivitatea (proprietatea termenilor, bogăția vocabularului, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clișeelor, corectitudinea modurilor și timpurilor…

Read More Read More

Admitere FJSC 2005

Admitere FJSC 2005

Expresia „ambele state acuzându-se reciproc”… A. este fără sens B. conține un pleonasm C. este corectă Termenul reporter se accentuează pe: A. ultima silabă B. penultima silabă C. antepenultima silabă 3. Alegeţi varianta corectă: A. diminuarea decalajului și a deficitelor B. diminuarea decalajului și-al deficitelor C. diminuarea decalajului și deficitelor Sensul cuvântului blasfemie este: A. blestem B. subminare C. defăimare a lucrurilor sfinte Alegeţi varianta corectă: A. Nu-mi place acest lac de unghi. B. Pașii pașii se auzeau pe caldarâm. C. Celeilalte țări li s-a…

Read More Read More

Admitere FJSC 2006

Admitere FJSC 2006

1.Alegeți seria sinonimică corectă pentru a drămui: A. a alege, a aprecia, a desemna pe cineva B. a măsura, a cântări, a socoti, a împărți cu precizie un material, o substanță C. a îndruma, a povățui, a învăța pe cineva 2. Ikebana este un termen care înseamnă: A. ramură a psihosociologiei care studiază imaginile pe care grupurile sociale le construiesc despre ele sau despre alte grupuri B. disciplină a biologiei care se ocupă cu studiul ikebanelor C. o formă de teatru tradițional…

Read More Read More

Admitere FJSC 2009

Admitere FJSC 2009

1.Alegeți seria corectă de sinonime: a) desfrâu, dezmăț, orgie, party b) a altera, a strica, a dezagrega, a fermenta c) descindere, coborâre, sosire, proveniență b) a altera, a strica, a dezagrega, a fermenta c) descindere, coborâre, sosire, proveniență 2. Antonimul potrivit al cuvântului desuet este: a) contemporan b) simultan c) modern 3. Câte cuvinte din seria următoare alcătuiesc o familie lexicală: vizibil, vedere, nevăzut, vedetă, vizionar? a) 5 b) 4 c) 2 4. Alegeți seria corectă a formelor de plural substantivale: a) corvezi,…

Read More Read More

Admitere FJSC 2014

Admitere FJSC 2014

1. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria: A. pau-per, re-u-ma-tism, sanc-ți-o-na B. pa-u-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na C. pau-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na 2. Alegeți seria care conține numai structuri scrise corect: A. dat-u-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștrii, umbli B. datu-mi-l-a, fi-rar (să fie), (ochi) albaștri, umblii C. datu-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștri, umbli 3. Alegeți seria care include doar variante scrise corect: A. fratricid, președinție, repercusiune B. desuetitudine, dividend, escortă C. intreprindere, percept, sacrosanct 4. Indicați grafia corectă a…

Read More Read More

Admitere FJSC 2013

Admitere FJSC 2013

1. Îmbrăcat la patru ace înseamnă: a) îmbrăcat cu haine noi b) îmbrăcat cu haine strânse pe corp c) îmbrăcat elegant 2. Troică înseamnă: a) un dans polonez b) un instrument c) un mijloc de transport d) o boală de piele 3. Alegeţi varianta corectă: a) da-ţi mi-le b) dați-mi-le c) dați-mi le d) daţ-i mi le 4. Alegeţi varianta corectă: a) Vreau să vă spun decât acest lucru. b) A venit decât odată. c) l-a spus decât ce- a crezut. d)…

Read More Read More

Admitere FJSC 2012

Admitere FJSC 2012

1. Alegeți seria substantivelor care au o formă unică la singular și la plural: a) grăunte, colind, curent, cocoș b) cinste, miere, oină, curaj c) fotbal, robinet, curaj, găină 2. Alegeți varianta corectă a următoarelor cuvinte compuse: a) job-uri b) ucigaș cu sânge rece c) mâine seară d) comisar-șef 3. Care expresie este corectă: a) calendele turcești b) gerul babelor c) sfertul academic 4. Alegeți forma corectă a adjectivului „argintiu” la plural articulat: a) argintii cercei b) arginti cercei c)…

Read More Read More

Admitere FJSC 2011

Admitere FJSC 2011

1. Alegeți seria corectă a substantivelor care au numai forma de singular: a) frig, grâu, stol, stea b) sclavagism, înţelepciune, curaj, aur c) foame, sete, câlţi, zorea 2. Alegeţi seria corectă: a) a-l face de râs, al doilea ceas, ale noastre, ale încânta b) pentru a-l izgoni, pe-ale îngerilor harpe, într-un colţ al odăii, pentru a-i da o mînă de ajutor c) doi copii ai preotului, a-l însemna pentru totdeauna, a-le mele, ai lui Ion 3. Alegeţi varianta corectă: a)…

Read More Read More