Educație

Subiectul 1 – Limba română

Câte greșeli sunt în frazele următoare? 0, 1 sau 2

1. Întrebare

În spaţiile neconvenţionale, artiştii răspund provocării lansată de caracterul experimental a actului de expunere.

2. Întrebare

Din punct de vedere al spectacolului, se poate realiza o mai optimă comunicare între actor şi spectator.

3. Întrebare

Artistul contemporan sugerează că flexibilitatea artelor alternative reprezintă substanţa cea mai mult exploatată într-un spaţiu readaptat la maxim.

4. Întrebare

Poate apare o transformare a unui spaţiu industrial în spaţiu cultural.

5. Întrebare

Apoi vine împlinirea estetică, inovaţia şi implicarea publicului.

6. Întrebare

În rutina lor obişnuită, oamenii uită că spaţiul ambiental este un loc ideal de desfăşurare al dialogului cu arta.

7. Întrebare

Manifestările artistice care le generează un astfel de spaţiu constituie o ocazie de a le înveselii sufletele.

8. Întrebare

Nu poţi ca să mai treci pe lângă vidul urban fără să î-ţi spui că poate fii un potenţial de intervenţie artistică în care la toţi ne-ar place să facem învestiţii de suflet.

9. Întrebare

Oraşul poate devenii un câmp de interacţiune creativă care îl implică pe cetăţean ca şi actor al noilor forme de artă publică.

 

Subiectul 2 – Naraţiune

Ţi-ai dat întâlnire la Universitate, pentru o plimbare în Centrul Vechi al Capitalei. Ajungi în plin miting organizat împotriva construirii, în Bucureşti, a celei mai mari moschei din Europa. Scrie o povestire plecând de la informaţiile de context din ştirea de mai jos.

Subiectul se va trata în maximum o pagină şi jumătate.

Miting de amploare împotriva construirii unei mari moschei în Bucureşti

În Piaţa Universităţii din Bucureşti se anunţă un miting de amploare împotriva construcţiei celei mai mari moschei din Europa şi împotriva hotărârii Guvernului de a dona Muftiatului Musulman un teren de 11.295 de metri pătraţi lângă Romexpo/ Casa Presei.
Protestul a luat naştere mai întâi pe Facebook, prin pagina „Nu vrem Mega Moschee în Bucureşti” care a strâns până în momentul de faţă peste 12.000 de susţinători din toată România şi din străinătate.
Reprezentanţii iniţiativei afirmă că se aşteaptă la cca. 3000 de participanţi. Organizatorii mai precizează că protestul de luni este împotriva construirii unei moschei de dimensiuni nejustificat de mari şi a deciziei Guvernului de a dona un teren în valoare de 4 milioane de euro. Manifestaţia nu este îndreptată împotriva minorităţii turco-tătare sau a musulmanilor, dar atrage atenţia că 90% dintre musulmani trăiesc în Dobrogea şi nu în Bucureşti.

 

Subiectul 3 – Argumentare

Pornind de la ştirea de la punctul 2, argumentaţi dacă este corectă sau nu organizarea unui protest legat de această decizie a Guvernului.

Subiectul se va trata în maximum o pagină şi jumătate.

Educație

1. Limba română transcrieți raspunsul corect – doar cifra și litera majusculă, de exemplu, 31 C

1.Stabiliți care sunt cuvintele derivate cu sufix din seria: alfabetar, irefutabil, deșira, băutor, fugar, târâș.

A. primul și ultimele trei

B. primul, al treilea și ultimul

C. doar ultimele trei

2. Inicați termenul care nu aparține familiei lexicale a cuvântului a scrie:

A. scriere

B. scripcar

C. scriitor

3. Stabiliți câte cuvinte sunt omonime: cocon, artă, arie, cală, pas, far, dac, dar.

A. trei

B. patru

C. cinci

4. Alegeți seria în care toate cuvintele compuse sunt scrise corect:

A. vicepreședinte, prim-procuror, prim-plan

B. vice-consul, prim procuror, prim-ajutor

C. prim-rang, primă-doamnă, bine-merita

5. Cuvântul opac  se află în relație de antonimie cu:

A. obtuz

B. străveziu

C. vag

6. Indicați câte cuvinte sunt derivate cu prefixul post- în seria: postelnic, postual, posterior, postfață, postliceal, postmeridian.

A. trei

B. patru

C. cinci

7. Alegeți exprimarea corectă:

A. inspecții pe parcursul a mai multor zile

B. soluții eficiente din punct de vedere al costurilor

C. perioada ce precedăridicarea vizelor

8. Alegeți varianta corectă:

A. dealuri și vii însorite

B. munți și dealuri înverziți

C. dealuri și munți împădurite

9. Alegeți enunțul integral corect:

A. Eu însumi, ca băiat, prețuiesc mult sportul.

B. Maria înseși cunoaște bine regulile.

C. Fetei înșiși îi place tenisul.

10. Stabiliți care dintre seriile următoare conține integral sintagme adjectivale corect acordate cu substantivul:

A. cercei turcoaz, angajați novici, familii rapace

B. copii precoci, tineri dibace, sportivi vivaci

C. bluză pepită, bărbați tenace, elevi locvaci

11. Idntificați seria integral corectă a substantivelor în genitiv-dativ:

A. cameei, corneei, mareii, tranșeii

B. cameii, corneii, mareii, tranșeii

C. cameei, corneei, mareei, traneei

12. Identificați seria în care toate substantivele au forme duble de plural:

A. chibrite/chibrituri, clește/clești, succese/succesuri, refrene/refrenuri, viruși/virusuri

B. hotele/hoteluri, cireși/cireșe, căpșuni/căpșune, vișine/vișini, rastele/rasteluri

C. tunele/tuneluri, maratoane/maratonuri, râpe/râpi, accese/accesuri, căpșune/căpșuni

13. Selectați combinația paronimică corectă:

A. urgie a tinerilor / orgie a naturii

B. obiect de menaj / menaj al cailor

C. reverul medaliei / reversul gulerului

14. Identificați enunțul corect:

A. A fost o eroare fragrantă.

B. Încearcă să evite focarul de infecție.

C. I s-a eliberat libretul când a terminat serviciul militar.

15. Cuvântul ireconciliabil însemnă:

A. de neîmpăcat

B. de nerecunoscut

C. necontrolat

16. Stabiliți câte construcții pleonastice sunt în următorul șir: coborâți aici, a urcat sus, am revenit din nou, menținută în continuare, a trage de mânecă.

A. una

B. două

C. trei

17. Identificați seria cu paronime:

A. a acredita – a credita, argon – argou, nonsens – nonprofit, land – landou

B. baron – baronet, băieș – băietan, bou – bourean, hamac – hamal

C. abil – agil, agapă – agavă, edem – eden, gemă – genă

18. Stabiliți câte dintre următoarele sintagme sunt pleonasme: a adăuga un aditiv, aliniere rapidă, a beneficia de un avantaj, a fructifica rodul, ceremonie tristă, introducere preliminară.

A. toate

B. trei

C. patru

19. Alege propoziția corectă:

A. Candidații se înșeală uneori asupra scrierii corecte a cuvintelor.

B.  Candidatul meu a fost investit în funcția de Președinte

C. Președenția Roamâniei susține aplicarea corectă a legilor

20. Indicați câte cuvinte scrise greșit sunt în enunț: Așa așază cearșaful, fără nicio greșală, lângă ceaunaș.

A. un cuvânt

B. două cuvinte

C. trei cuvinte

21. Sunt despărțite corect în silabe cuvintele din seria:

A. câm-pi-e, in-f-ri-or, alt-i-tu-di-nea, ma-xi-mă

B. cli-ma, în-de-o-sebi, in-ter-flu-vii, am-pren-ta

C. pre-ci-pi-ta-și-i-lor, cont-i-nen-ta-lă, in-flu-en-țe, multi-a-nu-a-lă

22. Alegeți seria integral corectă:

A. a transborta, transgresiune, transversal

B. a desjuca, a răsjuca, a svânta

C. a deslega, a desnoda, a desminți

23. Alegeți cuvântul scris corect:

A. ghiuvetă

B. escroc

C. alcoolist

24. Alegeți seria în care, în toate cuvintele, litera  se pronunță gz:

A. elixir, existență, exersare

B. excamota, expira, excelent

C. exod, exhumare, expert

25. Stabiliți câte cuvinte greșite conține enunțul următor: Doamnă meneger, eu nu doresc  frăție, pe muche de cuțit.

A. unul

B. două

C. trei

26. Identificați forma corectă a enunțului următor:

A. Unii au pe vino-n coace iar alții pe du-te-n colo.

B. Unii au pe vino-ncoace, iar alții, pe dute-n-colo.

C. Unii au pe vino-ncoace, iar alții, pe du-te-ncolo.

27. Alegeți seria în care toate structurile sunt scrise corect cu majusculă:

A. Simfonia Fantastică, Proclamația de la Izlaz

B. Războiul celor două roze, Casa Academiei

C. Magazin istoric (revistă), Alteța Voastră

28. Selectați cuvântul care se potrivește cel mai bine în enunțul următor: Sora ta se spetește muncind de dimineața până seara, ….tu pierzi timpul navigând pe internet!

A. și

B. ori

C. or

29. Alegeți fraza corectă:

A. Chiar atunci, când era vinovat ea îl apăra.

B. Cum s-a chinuit, numai ea știa!

C. Deși studentul, cu care vorbeam, era politicos și inteligent, eu n-am avut răbdare, să-l ascult.

30. Identificați seria de cuvinte compuse scrise integral corect:

A. bineînțeles, apă-grea, prim ajutor

B. bine înțeles, apă-grea, primajutor

C. bine-înțeles, apă grea, prim-ajutor

 

2. Creativitate

Alături de colegi vă ocupați de organizarea Balului de absolvire a liceului. Povestiți o întâmplare din timpul pregătirii acestui eveniment.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

 

3. Argumentare

Convingeți-vă profesorii că și ei pot învăța de la voi. Formulați cel puțin 3 argumente.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

Timp de lucru: 3 ore. Fiecare subiect este notat cu 3 puncte. Se acordă un punct din oficiu. Pentru orice tip de greșeală de limba română se scad câte 0,05 puncte.

Educație

1. Limba română transcrieți raspunsul corect – doar cifra și litera majusculă, de exemplu, 31 C

1. În enunțul Nu avea o privire de om speriat ori prost, ci de om inteligent putem identifica o pereche de:

A. sinonime

B. antonime

C. paronime

2. Seria care conține numai derivate cu sufuxe diminutivale este:

A. jucărie, soldățoi, cerculeț

B. căluț, păpușică, ceculeț

C. suflețel, distracție, căluț

3. Alegeți seria care conține două perechi de sinonime:

A. a începe-a sfârși, concludent-convingător

B. inabil-incapabil, precedent-ulterior

C. indiferență-nepăsare, expert-specialist

4. Stabiliți numărul de neologisme din seria concurențial, harnic, a socializa, tabloid, climatizor, trântor:

A. trei

B. patru

C. cinci

5. Identificați seria ce conține formele corecte ale cuvintelor compuse:

A. a binecuvânta, bună-credință, bun-gust, liber-cugetător, sus-numit

B. a bine cuvânta, bună-credință, bun gust, liber cugetător, sus numit

C. a bine-cuvânta, bună credință, bun-gust, libercugetător, sus-numit

6. Alegeți seria sininimică integral corectă:

A. mișcător, duios, emoționant, impresionant

B. obscur, comun, mijlociu, mișcător

C. emoționant, potrivit, modest, decent

7. Indicați seria integral corectă:

A. cea mai bună mamă, cea mai perfectă realizare, cea mai reușită capodoperă

B. cea mai rece piatră, cea mai veche mașină, cea mai neagră zi

C. cea mai neînțelgătoare soră, cea mai gustoasă brânză, cea mai absolută notă

8. Cuvântul cot  are:

A. mai multe forme de plural diferențiate ca sens

B. mai multe forme de plural nediferențiate ca sens

C. o singură formă de plural

9. În seria: să fii, să nu fii, să fiți, să nu fiți, să fie, să nu fie  sunt scrise corect:

A. patru forme verbale

B. cinci forme verbale

C. șase forme verbale

10. Identificați numărul greșelilor din enunțul dat: Incidența acestei abater identificată în ecercitarea atribuțiilor ce î-i revin ca și autoritate tutelară trebuie să le de-a de gândit la cei din Consiliu local al orașului.

A. trei

B. cinci

C. șase

11. Alegeți varianta corectă:

A. Vorbim despre ai noștri.

B. Ți-o prezint pe nașa alornoștrii.

C. Darul este a alor mei.

12. Identificați forma corectă:

A. noi-născuți

B. nounăscuți

C. nou-născuți

13. Alegeți sensul corect al expresiei așchia nu sare departe de trunchi:

A. moștenește din familie anumite trăsături și/sau comportamente

B. rămâne dependent de familia sa

C. iubește natura

14. Alegeți cuvântul corect:

A. șarșaf

B. fluer

C. eșarfă

15. Stabiliți câte dintre cuvintele date sunt omonime: cataractă, elan,patină, vas, cameră, dispută.

A. patru

B. cinci

C. șase

16. Stabiliți câte dintre următoarele expresii sunt pleoname: a îngheța de frig, contrabandă ilegală, jurământ militar, lihnit de foame, alegeri electorale, fizionomia feței.

A. trei

B. patru

C. cinci

17. Alegeți varianta corectă:

A. I-a cumpărat doar un caiet.

B. Decât a mâcat, i s-a făcut rau.

C. Și-a dorit decât să intre.

18. În care enunț este folosit corect cuvântul datorită?

A. Se circulă greu datorită lucrărilor de amenajare a străzii.

B. Am învățat multe poezii datorită învățătoarei mele.

C. Datorită lui am dat-o în bară.

19. Sensul expresiei a-l frige pământul sub tălpi este:

A. a se teme

B. a fi neliniștit și nerăbdător

C. a fi pus pe jăratic

20. Indicați sensul locuțiunii substntivale ocluzie intestinală:

A. încurcătură de mațe

B. fragmentare de mațe

C. intersecție de vase

21. Care este seria de cuvinte în care litera „x ”  pronunțată corect doar „gz” ?

A. examen, exhaustiv, exasperant

B. exuberant, anexă, inexpugnabil

C. executiv, exemplu, exaltare

22. Indicați numărul de cuvinte scrise corect în seria următoare: intenpestic, hilar, obelics, impietate, postraumatism, fraticid, inchizitorial.

A. trei

B. patru

C. cinci

23. Alegeți dubletul corect:

A. sandviș-sandvici

B. sandvici-sendviș

C. sendvici-sandvici

24. Identificați seria de cuvinte care sunt integral corect despărțite în silabe:

A. bi-o-psi-e, su-bli-ma-re, su-biec-tiv, coa-fa, ca-i-să

B. bi-op-si-e, sub-li-ma-re, su-biec-tiv, coa-fa, cai-să

C. bi-o-psie, su-bli-ma-re, sub-iec-tiv, co-a-fa, ca-i-să

25. Alegeți seria de cuvinte compuse integral scrise corect:

A. bună-ziua, bună-dimineața, bună-seara

B. nu-mă-uita, bună-dimineața, floarea-soarelui

C. dis-de-dimineață, poi-marți, altă-ieri

26. Enunțul „Îmi îngăduii să privesc în negri ei ochi cu proprii mei ochi de adolescent timid și nu ma sfi să îi răspund.”   conține:

A. o greșeală

B. două greșeli

C. trei greșeli

27. Identificați seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:

A. chermeză, chirilic, orchestră, Chile, corigență

B. chermeză, cirilic, orchetră, Chile, corijență

C. chermesă, cirilic, orhestră, Chile, corigență

28. Stabiliți câte greșeli conține enunțul următor: Face-ți asta dar creați o strategie bună!

A. una

B. două

C. trei

29. Alegeți enunțul scris integral corect:

A. Niciunul, nici celălalt nu a înțeles problema.

B. Nu am nici un câine, nici două pisici

C. Nu e niciun om leneș, niciun obraznic.

30. Alegeți propoziția corectă:

A. Era vesel și odată s-a întristat.

B. Numai știu ce să cred.

C. Plouă în continuu.

 

2. Cretivitate

Mai mulți turiști au aflat că nu au rezervare la hotel, deși își plătiseră concediile din timp. Banii lor s-au pierdut la una dintre agențiile care au intermediat sejurul. Același lucru ți se întâmplă și ție.Ajungi la hotel, pe litoralul unei alte țări și constați că nu ai rezervare, deși ai plătit toți banii pentru sejur. Construiți o povestire pronind de la acest fapt.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

 

3. Argumentare

Convigeți-vă părinții de ce vreți să urmați o carieră muzicală într-o trupă și să vă înscrieți la o facultate în același timp. Dați 3 argumente pro.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

Timp de lucru: 3 ore. Fiecare subiect este notat cu 3 puncte. Se acordă un punct din oficiu. Pentru orice tip de greșeală de limba română se scad câte 0,05 puncte.

Educație

1. Limba română transcrieți raspunsul corect – doar cifra și litera majusculă, de exemplu, 31 C

1. Indentificați seria sinonimică a cuvintelor: concesie, a estima, indolent, insidios, inexorabil.

A. concesiune, a aprecia, lent, invidios, neînsorit

B. compromis, a evalua, leneș, perfid, implaabil

C. îngăduință, a stima, idol, iopcrit, neînduplecat

2. Alegeți seria care conține numai neologisme:

A. pământ, foc, faleză

B. țară, farmec, cereală

C. bancnotă, debit, emisar

3. Alegeți seria în care se află doar cuvinte derivate cu sufix diminutival:

A. săniuț, bebeluș, peruș, cosaș

B. genuță, caiețel, perișor, lămpță

C. frunzar, derdeluș, ierboret, cuțitaș

4. Alegeți seria care nu conține deloc omonime

A. cap, mai, broască

B. baracă, eter, activ

C. afon, mont, scop

5. Identificați seria în care se află cuvinte sinonime :

A. nonsens, expiație, claustrare, exotism

B. nișă, firidă, intrând, adâncitură

C. nevolnic, normal, natural, organic

6. Alege seria care conține numai cuvinte  dintr-o familie lexicală:

A. fractură, efracție, infractor, informator

B. formare, deformat, reformare, formator

C. impresionabil, presiunie, impresie, imprimat

7.  Alegeți seria în care toate formele de plural ale adjectivelor sunt corecte:

A. tineri tenace, oameni perspicaci

B. idei ambigue, certuri continue

C. peri asprii, ape domoale

8. Identificați seria adjectivelor fără grade de comparație:

A. extrem, solicitat

B. etern, obosit

C. gigantic, superior

9. Alegeți seria în care toate formele de plural ale substantivelor sunt corecte:

A. abisuri, aragaze, foarfeci, facsimile

B. furtune, horoscopuri, griji, jobenuri

C. macaze, pardesiuri, simptome, sindromuri

10. Stabiliți care enunțuri sunt corecte gramatical: 1. Totul se succedă cu repeziciune. 2. Evenimentele se succedează cu repeziciune. 3. Evenimentele se succedă în mod neașteptat. 4. Ne așteptăm ca evenimentele să se succedeze rapid unele după altele. 

A. toate

B. primul și al treilea

C. al doilea și al patrulea

11. Alegeți seria integrală  de construcții cu formă invariabilă:

A. roțu-deschis, galben-pai, verde-închis

B. dulce-acrișor, alb-argintiu, bun-platnic

C. nou-născut, literar-artistic, așa-zis

12. Alegeți seria ăn care sunt scrise corect numerele 13, 14, 15, 16:

A. treisprezece, patrusprezece, cincisprezece, șasesprezece

B. treisprezece, paisprezece, cincisprezece, șaisprezece

C. treișpe, paișpe, cincișpe, șaispe

13. Identificați seria care conține tautologii:

A. datoria e datorie, existența este o datorie, a se ăngloda în datorii

B. omul să fie om, legea-i lege pentru toți, datoria e datorie

C. copilul e copil, copil de suflet, nu fi copil, copil de tufă

14. Identificați cuvântul care generează confuzia paronimică dinenunțul „…și zău, să pardonați, în considerația misiei mele are ordonă […] să fim scrofuloși la datorie…” (I.L. Caragiale):

A. să pardonați

B. ordonă

C. scrofuloși

15. Identificați enunțul cu înteles greșit:

A. Orice parte din proces poate să îl recuze pe judecătorul aflat într-o situație de incompatibilitate.

B. Orice sacrilegiu e privit cu indignare.

C. Represaliile sunt măsuri de încurajare a orcărui tip de comportament.

16. Alegeți varianta care conține un anacolut:

A. Ce ți-aș da, dacă aș putea!

B. Cine mănâncă mult să i se ia mâncarea!

C. Ce  mâncare ți-aș da când vii!

17. Alege poziția corectă:

A. A prezentat un scurt rezumat al nuvelei.

B. Elevul a fost expus oprobiului public.

C. S-a născut prematur.

18. Stabiliți numărul de greșeli din enunțul următor: Nu fă tot ce auzi de la acei membri stimabili, văzuți drept scandalagii comitetului.

A. o greșeală

B. două greșeli

C. trei greșeli

19. Identificați enunțul corect formulat:

A. I-a făcut un cucui cu cureaua.

B. Mi-am amintit că calul de dat nu se caută la dinți.

C. Cu asemenea curaj, poți învinge.

20. Identificați seria de cuvinte despărțite corect în silabe:

A. ma-ri-o-ne-tă, fa-na-ri-ot, pse-u-do-ar-tist

B. pei-sa-gist, i-ni-mioa-ră, bi-o-mag-ne-tism

C. ma-se-u-ză, co-ră-bi-er, ca-lom-ni-a-tor

21. Identificați câte cuvinte sunt scrise incorect în seria următoare: fumuoar, culoar, comform, imposibilitate, preerie, mixandră, repercusiune.

A. două

B. trei

C. patru

22. Identificați seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:

A. casnic, dosnic, groaznic, josnicie, obrăsnicie

B. casnic, dosnic, groasnic, josnicie, obrăsnicie

C. casnic, dosnic, groaznic, josnicie, obrăznicie

23. Identificați seria de cuvinte în care litera x  se pronunță gz:

A. auxiliar, axact, axil, exactitate

B. taxa, prolix, exclus, sfinx

C. galaxie, hexagon, lexic, maxilar

24. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:

A. dez-le-ga-re, mis-te-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, ob-e-lis-cul

B. de-le-ga-re, mi-ste-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, o-be-lis-cul

C. dez-le-ga-re, mis-te-ru-lui, pic-to-gra-fi-că, o-be-lis-cul

25. Stabiliți câte cuvinte sunt scrise greșit în enunțul: L-am văzut pe pamblicar în fotografile din mass media că purta o pancardă mai mare decât el.

A. două

B. trei

C.  niciunul

26. Indicați numărul de greșeli din enunțul dat: Când vii lumea mai dragă atunci să vii audică să vă bucurați ochii șa-i să vezi bătaie de cap!

A. trei greșeli de scriere (ortografie) și o virgulă

B. două greșeli de scriere (ortografie) și două virgule

C. o greșeală de scriere (orografie) și o virgulă

27. Identificați seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:

A. absent, optuz, opțiune, subcarpatic, subsol

B. absent, obtuz, opțiune, subcarpatic, subsol

C. absent, obtuz, obțiune, subcarpatic, supsol

28. Indicați câte locuțiuni sunt scrise corect în seria: calea-vale, câine-câinește, fuga-fuguța, treacă-meargă, vrând-nevrând.

A. trei

B. patru

C. cinci

29. Indicați numărul de virgule care trebuie folosite în corespondența de tip cerere:

Domnule Director

Subsemnatul Ion Ionescu vă rog să aprobați prezena cerere.

A. două

B. trei

C. patru.

30. Alege enunțul în care virgula nu este folosită corect:

A. Ori scrii, ori citești, dar alege să nu lenevești!

B. Să scriu, sau să citesc mult mă enervează.

C. Așadar,greșeala îi aparține în totalitate.

 

2. Creativitate

„O statuetă reprezentându-l pe legendarul erou Hercule și trei dintre muncile sale a fost descoperită accidental pe un șantier public în Alba Iulia, de către o echipă de muncitori ce desfășurau săpături în zona Partoș, la stația de epurare. Patronul firmei care a efectuat săpăturile a luat statueta și a ținut-o în pivnița casei, după care a încercat să o vândă ilegal pe piața neagră cu 6.000 de euro.”

Imaginează o narațiune pornind de la faptul relatat în articolul de mai sus

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

 

3. Argumentare

Prezentați trei argumente unui prieten pentru a susține de ce postați sau de ce nu postați în mod public, pe Facebook, zilnic, fotografii cu voi și dați check-in în diferite locuri.

Notă: Subiectul se tratează în maximum 1 pagină jumătate.

 

Timp de lucru: 3 ore. Fiecare subiect este notat cu 3 puncte. Se acordă un punct din oficiu. Pentru orice tip de greșeală de limba română se scad câte 0,05 puncte.