Educație

Limba română

 1. A
 2. B
 3. C
 4. A
 5. B
 6. A
 7. C
 8. A
 9. A
 10. A
 11. C
 12. C
 13. B
 14. B
 15. A
 16. C
 17. C
 18. C
 19. C
 20. A
 21. B
 22. A
 23. B
 24. A
 25. B
 26. C
 27. C
 28. C
 29. B
 30. A

 

Creativitate

Momentele subiectului (expozițiune, intrigă, punct culminant, desfășurarea acțiunii, înlănțuirea adecvată a momentelor povestirii, deznodământ) – 1 punct

Construcția personajului/ personajelor, elemente de atmosferă și decor – 0, 75 puncte

Expresivitatea (proprietatea termenilor, bogăția vocabularului, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clișeelor, corectitudinea modurilor și timpurilor verbale folosite) – 1 punct

Organizarea frazei (construcția, topica) – 0,25 puncte

Notă: pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

 

Argumentare

Furnizarea a trei argumente (0,25 x 3 argumente) – 0,75 puncte

Adecvarea argumentelor la context – 0,50 puncte

Consistenţa argumentelor în raport cu problema discutată – 0,50 puncte

Logica textului (gradarea argumentelor, formule de legătură între argumente, corelarea argumenteconcluzie) – 0,25 puncte x 3 = 0,75 puncte

Expresivitate (proprietatea termenilor şi varietatea vocabularului, absenţa clişeelor şi a limbii de lemn) – 0,25 puncte x 2 = 0,50 puncte

Notă: Pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

Se acordă un punct din oficiu.

Educație

Limba română

 1. B
 2. B
 3. C
 4. B
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. B
 11. A
 12. C
 13. A
 14. C
 15. B
 16. C
 17. A
 18. B
 19. B
 20. A
 21. C
 22. A
 23. B
 24. A
 25. B
 26. C
 27. A
 28. B
 29. B
 30. A

 

Creativitate

Momentele subiectului (expozițiune, intrigă, punct culminant, desfășurarea acțiunii, înlănțuirea adecvată a momentelor povestirii, deznodământ) – 1 punct

Construcția personajului/ personajelor, elemente de atmosferă și decor – 0, 75 puncte

Expresivitatea (proprietatea termenilor, bogăția vocabularului, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clișeelor, corectitudinea modurilor și timpurilor verbale folosite) – 1 punct

Organizarea frazei (construcția, topica) – 0,25 puncte

Notă: pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

 

Argumentare

Furnizarea a trei argumente (0,25 x 3 argumente) – 0,75 puncte

Adecvarea argumentelor la context – 0,50 puncte

Consistenţa argumentelor în raport cu problema discutată – 0,50 puncte

Logica textului (gradarea argumentelor, formule de legătură între argumente, corelarea argumenteconcluzie) – 0,25 puncte x 3 = 0,75 puncte

Expresivitate (proprietatea termenilor şi varietatea vocabularului, absenţa clişeelor şi a limbii de lemn) – 0,25 puncte x 2 = 0,50 puncte

Notă: Pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

Se acordă un punct din oficiu.

Educație

Limba română

1.B

2.C

3.B

4.C

5.B

6.B

7.B

8.C

9.A

10.B

11.A

12.B

13.B

14.C

15.C

16.B

17.C

18.C

19.C

20.A

21.C

22.C

23.A

24.C

25.B

26.A

27.B

28.C

29.B

30.B

 

Creativitate

Momentele subiectului (expozițiune, intrigă, punct culminant, desfășurarea acțiunii, înlănțuirea adecvată a momentelor povestirii, deznodământ) – 1 punct

Construcția personajului/ personajelor, elemente de atmosferă și decor – 0, 75 puncte

Expresivitatea (proprietatea termenilor, bogăția vocabularului, utilizarea adecvată a figurilor de stil, evitarea clișeelor, corectitudinea modurilor și timpurilor verbale folosite) – 1 punct

Organizarea frazei (construcția, topica) – 0,25 puncte

 

NOTĂ: pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

 

Argumentare

Furnizarea a trei argumente (0,25 x 3 argumente) – 0,75 puncte

Adecvarea argumentelor la context – 0,50 puncte

Consistenţa argumentelor în raport cu problema discutată – 0,50 puncte

Logica textului (gradarea argumentelor, formule de legătură între argumente, corelarea argumenteconcluzie) – 0,25 puncte x 3 = 0,75 puncte

Expresivitate (proprietatea termenilor şi varietatea vocabularului, absenţa clişeelor şi a limbii de lemn) – 0,25 puncte x 2 = 0,50 puncte

Notă: Pentru fiecare tip de greșeală (morfologică, semantică, lexicală, ortografică și de punctuație) se vor scădea câte 0,05 puncte.

Se acordă un punct din oficiu.

Educație

 1. Expresia „ambele state acuzându-se reciproc”…

A. este fără sens

B. conține un pleonasm

C. este corectă

 1. Termenul reporter se accentuează pe:

A. ultima silabă

B. penultima silabă

C. antepenultima silabă

3. Alegeţi varianta corectă:

A. diminuarea decalajului și a deficitelor

B. diminuarea decalajului și-al deficitelor

C. diminuarea decalajului și deficitelor

 1. Sensul cuvântului blasfemie este:

A. blestem

B. subminare

C. defăimare a lucrurilor sfinte

 1. Alegeţi varianta corectă:

A. Nu-mi place acest lac de unghi.

B. Pașii pașii se auzeau pe caldarâm.

C. Celeilalte țări li s-a promis ajutor imediat.

 1. Cu ajutorul sufixelor -et, -ime se obţin:

A. derivate cu sens augmentativ

B. derivate cu sens diminutiv

C. derivate cu sens colectiv

 1. Cum se desparte corect în silabe cuvântul jertfă:

A. jer-tfă

B. jert-fă

C. je-rtfă

 1. Următoarele prefixe – arhi-, supra-, ultra-, super- alcătuiesc adjective cu valoare de:

A. comparativ de superioritate

B. superlativ relativ

C. superlativ absolute

 1. Alegeţi seria sinonimică neologică pentru îngeresc:

A. arhanghel, apostolic

B. idilic, pastoral

C. serafic, angelic

 1. Termenul persuasivare sensul:

A. evaziv

B. convingător

C. perseverent

 1. Alegeţi sensul corect pentru expresia bătut măr:

A. bătut foarte tare

B. măr căruia i-au căzut fructele

C. bătut cu parul

 1. Antonimele următoarelor cuvinte acceptabil, egal, expresiv, stabil se obțin cu ajutorul prefixelor:

A. in-

B. des-/-z-

C. an-

 1. Alegeți varianta corectă:

A. comisia de educație sanitară, comisia pentru arhivă, de protecția muncii

B. comisia de educație sanitară, comisia pentru arhivă, comisia de protecție a muncii

C. comisia educației sanitară, comisia pentru arhivă, de protecția muncii

 1. Alegeți varianta corectă:

A. E o domnișoară care îi place să se îmbrace.

B. E o domnișoară căreia îi place să se îmbrace bine.

C. E o domnișoară care îi place să se îmbrace bine.

 1. Alegeți varianta corectă:

A. Data examenului a fost stabilită în a unsprezecea zi a primei decade a lunii martie.

B. Data examenului a fost stabilită în prima zi a primei decade a lunii martie.

C. Data examenului a fost stabilită în a doisprezecea zi a celei de-a doua decade a lunii martie.

Educație

1.Alegeți seria sinonimică corectă pentru a drămui:

A. a alege, a aprecia, a desemna pe cineva

B. a măsura, a cântări, a socoti, a împărți cu precizie un material, o substanță

C. a îndruma, a povățui, a învăța pe cineva

2. Ikebana este un termen care înseamnă:

A. ramură a psihosociologiei care studiază imaginile pe care grupurile sociale le construiesc despre ele sau despre alte grupuri

B. disciplină a biologiei care se ocupă cu studiul ikebanelor

C. o formă de teatru tradițional japonez

D. arta tradițională japoneză de aranjare a florilor în glastre

3. A sataniza înseamnă:

A. a transforma în satelit

B. a acuza, a afurisi

C. a scoate din ghearele Satanei

D. a face pe Satana

4.Alegeți varianta corectă:

A. Echipa doljană a fost frustrată de o binemeritată victorie.

B. Echipa doljeană a fost frustată de o binemeritată victorie.

C. Echipa doljeană a fost frustrată de o bine-meritată victorie.

E. Echipa doljeană a fost frustrată de o binemeritată victorie.

5.Alegeți varianta corectă:

A. Preopinentul meu a polemizat cu instituția al cărei membru este.

B. Preopinentul meu a polemizat cu instituția a cărei membru este.

C. Preopinentul meu a polemizat cu instituția a cărui membru este.

 1. Alegeți seria care conține sinonime neologice pentru cuvintele:amănunt, călătorie, fățarnic, părere, a șovăi.

A. trăsătură, periplu, emfatic, idee, a tăgădui

B. detaliu, voiaj, ipocrit, opinie, a ezita

C. caracteristică, voiaj, ascuns, opinare, a ezita

 1. Alegeți varianta corectă:

A. I-am văzut cu propriii mei ochi.

B. Foile aceleiași cărți s-au înegrit.

C. Am stat de vorbă cu palavragii aceia.

D. Nu fii indolent când știi că nu trebuie să fii astfel.

E. Mă sfii să-i spun totul.

 1. Alegeți enunțul corect:

A. Justiția nu poate să absolvească pe autorul unei crime cu premeditare.

B. Populația contractează mult mai ușor maladiile infecțioase.

C. Foarte mulți factori concurează la realizarea acestui proiect.

D. Literatura nu trebuie să oglindeze realitatea.

E. În studiourile de la Buftea se toarnă un nou western.

 1. Alegeți forma corectă:

A. Deosebirile dintre depozițiile celor doi delincvenți au fost neînsemnate.

B. Deosebirile dintre depozițiile celor doi delicvenți au fost neînsemnate.

C. Deosebirile dintre depozițiile celor doi delincvenți au fost extrem de neînsemnate.

 1. Alegeți varianta corectă:

A. Massmedia a precizat nu o dată că ONU se conduce după un summum de principii ce trebuiesc respectate de către toți membrii ei.

B. Mijloacele mass media au precizat nu o dată că ONU se conduce după o sumă de principii ce trebuiesc respectate de către toți membri ei.

C. Mijloacele de comunicare în masă au precizat nu o dată că ONU se conduce după o sumă de principii ce trebuie respectate de către toți membrii ei.

D. Mijloacele de comunicare în masă au precizat nu o dată că ONU se conduce după un summum de principii ce trebuie respectate de către toți membrii ei.

Educație

1.Alegeți seria corectă de sinonime:

a) desfrâu, dezmăț, orgie, party

b) a altera, a strica, a dezagrega, a fermenta c) descindere, coborâre, sosire, proveniență

b) a altera, a strica, a dezagrega, a fermenta

c) descindere, coborâre, sosire, proveniență

2. Antonimul potrivit al cuvântului desuet este:

a) contemporan

b) simultan

c) modern

3. Câte cuvinte din seria următoare alcătuiesc o familie lexicală: vizibil, vedere, nevăzut, vedetă, vizionar?

a) 5

b) 4

c) 2

4. Alegeți seria corectă a formelor de plural substantivale:

a) corvezi, piuneze, modemuri

b) corvoade, pioneze, robinete

c) modeme, robineți, lefișoare

5. Alegeți seria corectă de genitiv-dativ a substantivelor:

a) vulpei, lenei, bardei

b) rouăi, azaleei, bărzii

c) pieții, remorcăi, epopeii

6. Alegeți seria corect despărțită în silabe:

a) boj-deu-că, in-a-bor-da-bil, fii-că

b) co-a-for, i-na-bor-da-bil, at-mo-sfe-ră

c) fi-i-că, coa-for, at-mos-fe-ră

7. Alegeți seria fără nicio greșeală de scriere sau de punctuație:

a) Apa, sau vinul s-au vărsat.

b) Apa sau vinul s-a vărsat.

c) Niciunul dintre oameni n-au venit.

8. Sensul corect al cuvântului frapant este:

a) izbitor

b) nefiresc

c) atipic

9. Alegeți seria care conține doar omonime:

a) cap, toc, aer

b) foc, baie, car

c) pompă, leu, vin

10. Alegeți seria corectă de antonime:

a) a tăgădui / a recunoaște

b) inalienabil/inaccesibil

c) a imputa/a sancționa

11. Alegeți seria în care verbele sunt conjugate corect:

a) nu zii!, el înmii, el pustii

b) nu face!, eu înmiii, mă sfiii

c) el retribuiește, el bombăne, eu sughit

12. Alegeți seria în care toate îmbinările adjectivale sunt corecte:

a) priviri vivace, meșteri novici, haine kaki

b) mișcări superflui, animale atroci, sportive perspicace

c) oameni cheli, soldați dârji, instalatori dibace

13. Expresia piatra unghiulară are drept sinonim:

a) bijuterie

b) obstacol

c) fundament

d) cotitură

14. Alegeți seria integral corectă:

a) ai mei fii, asprii socri, propriii socrii

b) ai voștrii scandalagii, propriii fii, membrii aceștia

c) scandalagiii fii, ambii copii, acești membri

15. Seria sinonimică a adjectivului frugal este:

a) rodnic, util, plăcut

b) cumpătat, sobru, măsurat

c) trecător, efemer, fugitiv

16. Alegeți seria care conține doar neologisme:

a) a dezavua, a dezorienta, a desțeleni, a dezamorsa

b) a dezafecta, a dezbina, a dezaproba, a dezamorsa

c) a dezavua, a dezafecta, a desaproba, a dezamorsa

17. Selectați seria integral corectă:

a) oprobriu public, altă alternativă, jurământ oficial

b) a îngheța de frig, inculpat celebru, a orna cu podoabe

c) alternativă profitabilă, jurământ oficial, inculpat agresiv

18. Găsiți numărul de greșeli de orice tip din fraza: Viața sedativă și-a adus aportul la declanșarea crizei de sciatică, boală care crează un discomfort permanent.

a) 2 greșeli

b) 3 greșeli

c) 4 greșeli

Educație

1. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:

A. pau-per, re-u-ma-tism, sanc-ți-o-na

B. pa-u-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na

C. pau-per, reu-ma-tism, sanc-țio-na

2. Alegeți seria care conține numai structuri scrise corect:

A. dat-u-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștrii, umbli

B. datu-mi-l-a, fi-rar (să fie), (ochi) albaștri, umblii

C. datu-mi-l-a, fir-ar (să fie), (ochi) albaștri, umbli

3. Alegeți seria care include doar variante scrise corect:

A. fratricid, președinție, repercusiune

B. desuetitudine, dividend, escortă

C. intreprindere, percept, sacrosanct

4. Indicați grafia corectă a următoarelor neologisme:

A. asterisc, expadrilă, fitness

B. asterix, espadrilă, fitnes

C. asterisc, espadrilă, fitness

5. Sunt scrise corect compusele din seria:

A. redactor șef, reavoință, ultra-modern

B. redactor șef, rea voință, ultra modern

C. redactor-șef, rea-voință, ultramodern

6. Cuvintele din seria scarăscală și escală se află în relație de:

A. sinonimie

B. paronimie

C. omonimie

7. În enunțul: Imediat după accident, și-a pierdut…, cuvântul care lipsește este:

A. cunoștința

B. conștiința

C. conștiența

8. Alegeți seria care conține doar cuvinte polisemantice:

A. a ignora, bun, somn

B. prenume, pronume, nume

C. înalt, slab, tare

9. Este corectă următoarea serie sinonimică:

A. bizar, excentric, extravagant

B. ineficace, instabil, inutil

C. defazat, deprimat, dezolat

10. Sinonimul cuvântului scrupulos este:

A. superficial

B. meticulos

C. supărăcios

11. Antonimul cuvântului abrogare este:

A. anulare

B. validare

C. adăugare

12. Sensul cuvântului megaloman este:

A. meloman

B. mitoman

C. grandoman

13. Sensul expresiei a drege busuiocul este:

A. a îndrepta urmările unei greșeli

B. a asezona busuiocul

C. a îndrepta busuiocul

14. Indicați seria care include doar cuvinte din familia lexicală a numeralului doi:

A. doime, a îndoi, îndoielnic

B. doină, doiar, doisprezece

C. doică, îndoială, un-doi (substantiv)

15. Alegeți seria formată doar din cuvinte create cu prefix negativ:

A. neom, neon, nesigur

B. nemernic, nedrept, nepot

C. necolegial, nevindecat, nerevendicat

16. Indicați seria în care sufixul -aș are valoare diminutivală:

A. băiețaș, bordeiaș, pisoiaș

B. codaș, fruntaș, copilaș

C. căruțaș, arcaș, papuaș

17. Alegeți seria corectă a substantivelor la plural:

A. seminarii, maimuțoaie, compromisuri

B. seminarii, maimuțoi, compromise

C. seminare, maimuțoi, compromisuri

18. Alegeți combinația corectă:

A. cutie nou nouță

B. cutie nouă-nouță

C. cutie nou-nouță

19. Indicați seria care conține structura corectă:

A. douăzeci și una de puncte

B. douăzeci și unu puncte

C. douăzeci și unu de puncte

20. Alegeți construcția corectă:

A. datorită mamei și a prietenilor

B. împotriva fumatului și a băuturii

C. în jurul său și a familiei sale

21. Alegeți seria care conține doar forme corecte ale verbelor:

A. va apare, mi-ar plăcea, nu venii

B. va apărea, mi-ar plăcea, nu veni

C. va apare, mi-ar place, nu venii

22. Alegeți seria care conține formele corecte de mai-mult-ca-perfect:

A. noi plecasem, tu venisei, voi cântaserăți

B. el ajunse, ei promiseseră, eu rezolvasem

C. noi învățaserăm, tu strigaseși, voi greșiserăți

23. Indicați seria care include forma corectă a verbelor la infinitiv:

A. a încunoștiința, a ști, a creea

B. a încunoștința, a ști, a crea

C. a încunoștiința, a știi, a creea

24. Indicați seria corectă a verbelor la indicativ prezent, persoana a 3-a, singular:

A. revizuie, dezvăluie, copie, perturbă

B. revizuiește, dezvăluiește, copiează, perturbează

C. revizuiește, dezvăluie, copiază, perturbă

25. Alegeți enunțul în care verbul însoțit de reflexivul se este utilizat corect:

A. Nu cred că se merită să cheltuim atâția bani.

B. Andrei se riscă dacă spune ce a făcut.

C. La un spectacol de comedie se râde mult.

26. Alegeți enunțul în care nu apar greșeli de utilizare a verbului:

A. Ce-s cu hainele astea aruncate?

B. Sunt multe nemulțumiri în ceea ce privesc rezultatele obținute de elevi.

C. Toți tinerii trebuie să muncească.

27. Alegeți enunțul corect din următoarele variante:

A. A câștigat echipa ale căror inițiative le-am susținut de la început.

B. A câștigat echipa a cărei inițiative le-am susținut de la început.

C. A câștigat echipa ale cărei inițiative le-am susținut de la început.

28. Indicați enunțul corect:

A. Ofer flori dragii mele prietenă.

B. Ofer flori dragei mele prietene.

C. Ofer flori dragii mele prietene.

29. Numărul de greșeli, de orice tip, din enunțul Femeia aceia i-a spus încă odată copilului că gestul care l-a făcut nu poate fi scuzabil și că va fi pedepsit este:

A. două

B. trei

C. patru

30. Alegeți enunțul care conține un pleonasm:

A. Am văzut anunțul pe pagina de internet a magazinului.

B. Dorința unanimă a tuturor era să se facă dreptate.

C. Dacă se descoperă că Mihai este nevinovat, el riscă să fie exmatriculat.

Educație

1. Îmbrăcat la patru ace înseamnă:

a) îmbrăcat cu haine noi

b) îmbrăcat cu haine strânse pe corp

c) îmbrăcat elegant

2. Troică înseamnă:

a) un dans polonez

b) un instrument

c) un mijloc de transport

d) o boală de piele

3. Alegeţi varianta corectă:

a) da-ţi mi-le

b) dați-mi-le

c) dați-mi le

d) daţ-i mi le

4. Alegeţi varianta corectă:

a) Vreau să vă spun decât acest lucru.

b) A venit decât odată.

c) l-a spus decât ce- a crezut.

d) Mai bine tac decât să vorbesc.

5. Alegeţi varianta corectă:

a) I-a alinat durerea.

b) Rata de promovabilitate este mare.

c) Şi-a adus aportul la rezolvarea situaţiei.

6. Alegeţi seria corectă a substantivelor care au numai forma de singular:

a) nea, sânge, unt

b) crochiu, pesticid, plin

c) trenă, forceps, fereală

7. Identificaţi enunţul corect:

a) Erau multe greşeli eronate în textul comunicatului.

b) Cadavrele neînsufleţite au fost aduse cu avionul.

c) Căldura era înăbuşitoare.

8. Alegeţi scrierea corectă în care se află adjectivele la gradul comparativ de egalitate:

a) vânătorul cel foarte iute de picior, o cizmă mare cât el, pierderi la fel de grele ca ieri

b) frumoasă ca bunică-sa, căciulă înaltă cât ea, repezit ca toată lumea

c) şi noi suntem mai trişti, cartea a venit foarte repede, e un lucru mai bun

9. Alegeţi scrierea corectă în care se află adjectivele la gradul superlativ absolut:

a) e o prostie foarte clară, are cel mai bun rezultat, e un om foarte liniştit

b) are o dicţie foarte bună, ideea e foarte simplă, premiul pentru cel mai bun film

c) berea era grozav de rece, cartea din cale-afară de slabă, bilanţul era rău de tot

10. Alegeţi sensul corect al cuvântului cronic:

a) grav

b) care durează mult

c) care măsoară timpul

11. Identificaţi enunţul corect:

a) explicaţiile au fost impactante

b) teoriile nu sunt testate

c) ecranul e capacitant

12. Alegeţi perechea de antonime:

a) a creşte / a spori

b) a merge / a sta

c) a urca / a reveni

13. Alegeţi varianta corectă:

a) Laura sau Constantin poate răsturna situaţia, nu altcineva.

b) Andrei şi cu mine am programat vacanţa împreună.

c) Numai temperatura ridicată şi presiunea din atmosferă îi punea probleme de sănătate.

14. Aplomb înseamnă:

a) ganglion

b) derivat al plumbului

c) îndrăzneală

d) formă de relief

15. Alegeţi varianta corectă:

a) barze

b) coţi

c) difuji

d) farmecuri

16. Cuvântul interlop se referă la:

a) relaţiile internaţionale

b) cheie pentru şuruburi

c) o persoană

d) o maşină

17. Alegeţi varianta corectă:

a) Doamna Cazacu purta la dânsa poze cu ea pe care să le dea fanilor în caz că se-ntâlnesc cu ei pe stradă.

b) Doamna Cazacu purta la dânsa poze cu ea pe care să o dea fanilor în caz că se-ntâlnea cu ei pe stradă.

c) Doamna Cazacu purta la dânsa poze cu ea, pe care să le dea fanilor în caz că se-ntâlneşte cu ei pe stradă.

18. Alegeţi varianta corectă:

a) Mihai Bădulescu, consultant pentru turism.

b) Mihai Bădulescu, consultant pe turism.

c) Mihai Bădulescu, consultant în turism.

19. Alegeţi varianta corectă:

a) Sporeşte şi ponderea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani în ansamblul populaţiei, cât şi numărul celor cu vârste de peste 80 de ani.

b) Sporeşte mai ales ponderea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani în ansamblul populaţiei, cât şi numărul celor cu vârste de peste 80 de ani.

c) Sporeşte atât ponderea persoanelor cu vârste de peste 65 de ani în ansamblul populaţiei, cât şi numărul celor cu vârste de peste 80 de ani.

20. Alegeţi varianta corectă:

a) Canoane nu mai puţin severe decât cele spuse cu glas tare.

b) Podeaua era de mozaic şi nu putea avea latura mai mare decât vreo trei metri.

c) Am stat la Buşteni decât trei zile.

21. Alegeţi varianta corectă:

a) Îşi ţine lucrurile într-o pubelă.

b) Mimica feţei l-a trădat.

c) S-au auzit bârfe, insinuări, zvonuri în ceea ce priveşte deontologia profesională a gazetarilor.

22. Alegeţi varianta corectă semantic:

a) nu este pregătit să-şi facă venirea pe lume

b) şi-a făcut temele fără să crâcnească

c) i-a predat pe mâna poliţiştilor

d) spre diferenţă de urcarea muntelui, la coborâre drumul pare mai scurt

23. Alegeţi sensul corect al termenului parcimonios:

a) moralizator

b) zgârcit

c) specialist în parcimonie

d) care se ţine de cuvânt

24. Alegeţi seria corectă a derivatelor cu prefixe:

a) a deşerta, a proteja, a protesta, a strămuta

b) a delira, a demachia, a provoca, a strangula

c) a produce, a propăşi, a propune, a strămuta

25. Alegeţi scrierea corectă a derivatelor cu sufixe:

a) tradiţie, condiţie, formaţie, ecologic

b) nimicnicie, contradicţie, comisie, explozie

c) demisie, justiţie, revoluţie, familie

d) croitorie, fierărie, solie, brutărie

26. Alegeţi seria de cuvinte compuse care respectă ortografia:

a) Ia sfantu-aşteaptă, ucigă-l-crucea, mai mult ca perfectul

b) medico-legal, austro-ungar, liber schimbist, greco-catolic

c) dacoromân, sârbocroat, galoromanic, retoroman

27. Sensul expresiei a promite marea cu sarea este:

a) a promite imposibilul

b) a promite bogăţii

c) a aduce ofrande zeilor

28. Sensul cuvântului conjectură este:

a) situaţie, context

b) prezumţie, supoziţie

c) judecată întemeiată pe experienţă

29. Alegeţi varianta corectă a formei de imperativ negativ:

a) nu fi

b) nu fii

c) să nu fi

30. Alegeţi seria verbelor la mai-mult-ca-perfect:

a) îmi plăcuse, te întâlnisem, scosesem, aruncaseşi

b) îţi spuneam, ea se arunca, cântaţi, plăteau, noi lipeam

c) mă dusei, crezui, el se deşteptă, ne plăcurăm

 

Subiectul 2

Te angajezi pe perioada verii ca ospătar la o terasă situată pe malul mării. într-o seară, se stârneşte o furtună. Vântul smulge o bucată din copertina terasei, care cade peste mesele de la intrare, ocupate de un cuplu de bătrâni şi de o familie cu doi copii mici. Continuaţi povestirea.

Subiectul va fi tratat în aproximativ 2 pagini.

 

Subiectul 3

La o oră de dirigenţie, convingeţi-i pe colegi să urmărească emisiunea de televiziune preferată de dumneavoastră.

Subiectul va fi tratat în aproximativ 2 pagini.

Educație

1. Alegeți seria substantivelor care au o formă unică la singular și la plural:

a) grăunte, colind, curent, cocoș

b) cinste, miere, oină, curaj

c) fotbal, robinet, curaj, găină

2. Alegeți varianta corectă a următoarelor cuvinte compuse:

a) job-uri

b) ucigaș cu sânge rece

c) mâine seară

d) comisar-șef

3. Care expresie este corectă:

a) calendele turcești

b) gerul babelor

c) sfertul academic

4. Alegeți forma corectă a adjectivului „argintiu” la plural articulat:

a) argintii cercei

b) arginti cercei

c) argintiii cercei

5. Alegeți varianta corectă din punctul de vedere al exprimării:

a) În calitate de om care m-am născut în România și muncesc la Iași, am un cuvânt de spus.

b) În calitatea de om care m-am născut în România și muncesc la Iași, am un cuvânt de spus.

c) În calitate de om care s-a născut în România și muncește la Iași, am un cuvânt de spus.

6. Alegeți varianta corectă:

a) din punct de vedere a dotării

b) din punctul de vedere a dotării

c) din punctul de vedere al dotării

7. Sensul expresiei „călcâiul lui Ahile” este:

a) crampă

b) vulnerabilitate

c) simptom

8. Cuvântul „mentor” se referă la:

a) manta

b) mentă

c) minte

d) mantră

9. Alegeți varianta corectă:

a) ciorba care ați servit-o pe piscină Monicăi

b) ciorba pe care ați servit-o lângă piscină Monicăi

c) ciorba pe care ați servit-o pe piscină Monicăi

10. Alegeți varianta corectă:

a) cu banii care-i are Ioana, abia-i ajung să trăiască de pe o zi pe alta

b) cu banii pe care-i are Ioana, abia-i ajunge să trăiască de pe o zi pe alta

c) banii pe care-i are Ioana abia-i ajung să trăiască de pe o zi pe alta

11. În care enunț nu apare pleonasmul?

a) Moneda va fi menținută în continuare la un nivel crescut.

b) Revenim din nou cu aceeași problemă.

c) Prețurile au luat-o în jos și tendința e să rămână așa.

d) La sfârșitul săptămânii vor veni averse torențiale.

12. Sensul termenului „carență” este:

a) deficiență

b) prezență

c) valență

d) coerență

13. Alegeți varianta corectă din punct de vedere semantic:

a) Putem să născocim printre hainele bunicii.

b) Oana era o frecventă a vrăjitoarelor.

c) Încercăm să luăm un telefon, din cele multe care ne sună acum.

d) Maeștrii bucătari au făcut demonstrații culinare.

14. Alegeți varianta recomandată din punct de vedere semantic:

a) Putem să ne servim prânzul.

b) E util să ne supervizăm tot timpul.

c) Un incident militar a avut loc într-un mic port din Dubai.

15. Alegeți sensul corect al termenului „suzeranitate”:

a) drept al unui stat asupra altuia, care, deși are guvern propriu, nu are autonomie completă

b) putere supremă a unui stat în relațiile internaționale

c) independență

d) situație de dependență politică a unei țări față de alta, cu păstrarea autonomiei

16. Alegeți seria corectă a substantivelor compuse:

a) vița de vie, cal-putere, decret lege, trei-frați-pătați

b) prim-ministru, prim-viceprim ministru, făt frumos, mațe fripte

c) drum-de-fier, ochi-de-pisică, poale-n-brâu, cal-de-mare

17. Alegeți seria verbelor la imperfect:

a) mi-a plăcut, te-am întâlnit, am scos, ai aruncat

b) îți spuneam, se suia, ei plăteau, noi aruncam

c) mă dusei, crezusem, se deșteaptă, tăcusem

18. Alegeți enunțul care nu conține dezacorduri:

a) Ea a suportat cât a suportat puține femei din România.

b) Câte accesări s-a făcut la acest site?

c) Ce-i în sticlele acelea?

19. În care enunț prepoziția „pe” este folosită corect?

a) Asumarea răspunderii s-a făcut pe măsurile de austeritate impuse de FMI.

b) A luat o decizie pe baza rezultatelor primite.

c) Sunt internați pe Secția de terapie intensivă.

d) N-am bani pe telefon.

20. Alegeți seria corectă a verbelor la infinitiv:

a) a împodobi, a întoarce, a lăcui

b) a șopti, a șușoti, a înșcena

c) a dezăpezi, a dezbrăca, a desmetici

21. Alegeți seria corectă în care se află adjectivele la gradul superlativ absolut:

a) e o prostie foarte clară, are cel mai bun rezultat, e un om foarte liniștit

b) are o dicție foarte bună, ideea e foarte simplă, premiul pentru cel mai bun film

c) berea era grozav de rece, cartea din cale-afară de slabă, bilanțul era rău de tot

22. Alegeți seria corectă de sinonime pentru „estompat”:

a) estimat, ștampilat, parafat

b) neclar, vag, voalat

c) hotârât, definitiv, anulat

23. Care este sensul corect al expresiei „gura păcătosului adevăr grăiește”:

a) a spune ce crezi

b) a inventa

c) a minți

d) a fi necinstit

24. Sensul cuvântului „troglodit” este:

a) formațiune geologică

b) formă de relief

c) necivilizat

d) logodit de trei ori

25. Sensul expresiei „Ai carte, ai parte” se referă la:

a) împărțirea beneficiilor

b) bibliotecă

c) educație

26. Alegeți enunțul corect:

b) i-a administrat cinci lei

a) i-a administrat o pâine

c) i-a administrat o doză

d) ia administrat două palme

27. Alegeți seria corectă a derivatelor cu prefixe:

a) antiaerian, nonconformist, neabătut, ex-președinte

b) ante-meridian, neabătut, antipersonal, proamerican

c) trans-siberian, interregional, pro-american, pro-NATO

d) antemeridian, circumscrie, non-violență, ex-prim-ministru

28. Alegeți seria sinonimică corectă:

a) a decide, a hotărî, a demonstra, a tergiversa

b) a dovedi, a arăta, a accentua, a aranja

c) a cugeta, a gândi, a reflecta, a medita

d) a înfăptui, a realiza, a statornici, a instala

29. Sunt antonime cuvintele:

a) nădejde-iluzie

b) virtute-viciu

c) decepție-disperare

30. Alegeți seria adjectivelor invariabile:

a) atroce, eficace, perspicace, tenace

b) negru, alb, precoce, gri

c) perspicace, tenace, roșu, mare

 

Subiectul 2

Unul dintre părinții tăi și-a deschis cont pe Facebook. De 1 aprilie, vrei să-i faci o farsă. Construiţi o poveste care conţine această situaţie.

Rezolvarea subiectului se va face în maximum 1,5-2 pagini.

 

Subiectul 3

Aduceţi argumente, fie pro, fie contra, în legătură cu restaurantele de tip fast-food.

Educație

1. Alegeți seria corectă a substantivelor care au numai forma de singular:

a) frig, grâu, stol, stea

b) sclavagism, înţelepciune, curaj, aur

c) foame, sete, câlţi, zorea

2. Alegeţi seria corectă:

a) a-l face de râs, al doilea ceas, ale noastre, ale încânta

b) pentru a-l izgoni, pe-ale îngerilor harpe, într-un colţ al odăii, pentru a-i da o mînă de ajutor

c) doi copii ai preotului, a-l însemna pentru totdeauna, a-le mele, ai lui Ion

3. Alegeţi varianta corectă:

a) ce-l mâna pe el în luptă

b) de îndată cel văzu

c) cei cânta din fluier

4. Alegeţi seria corectă a adjectivelor invariabile:

a) alb, atare, dulce, mare

b) mov, bej, cumsecade, gri

c) cenuşiu, greu, maro, oliv

5. Alegeţi seria de substantive aflate la acuzativ-plural nearticulat:

a) membri, ciocli, codri, tigri

b) banii, copiii, dresorii, arbitrii

c) cuscri, cumetrii, cioclii, băieţandrii

6. Alegeţi seria corectă a verbelor la infinitiv:

a) a împrejmui, a împietri, a împotmoli, a împleti

b) a împrejmui, a înpietri, a împodmoli, a împleti

c) a împreşmui, a împietri, a împodmoli, a înpleti

7. Alegeţi seria corectă în care se află adjectivele la gradul comparativ de egalitate:

a) gros cât o buturugă, înalt cât casa, mic cât ghimpele, frumos asemenea lunii într-o noapte de vară

b) căprioara cea mai iute, omul cel mai înţelept, fiinţă mai leneşă ca ea nici că s-a mai văzut, marfă mai puţin aleasă

c) om mai vesel decât mine, jucăriile cele mai ieftine din raft, câine mai credincios decât cel mai bun prieten

8. Alegeţi seria corectă în care se află adjectivele la gradul superlativ absolut:

a) căprioara cea mai iute, omul cel mai înţelept, fiinţă mai leneşă ca ea nici că s-a mai văzut, marfă mai puţin aleasă

b) fată grozav de frumoasă, apă extraordinar de rece, castel din cale afară de înalt, pisc neînchipuit de ascuţit

c) an foarte secetos, ţăran foarte priceput, fată mai puţin bogată, băiatul cel mai leneş din clasă

9. Sensul expresiei sabia lui Damocles este:

a) provocare la luptă

b) omor deosebit de grav

c) pericol iminent

d) eveniment în desfășurare

10. Sensul termenului neologic recesiune este:

a) criză economică

b) scădere temporară a producţiei, vânzărilor

c) şomaj

d) inflaţie

11. Alegeți seria corectă în care nu există niciun cuvânt din familia lexicală a verbului a flecări:

a) flec, fleac, flecări, flecuşteţ

b) fleac, flec, fleancă, fleică

c) fleancă, flecar, flecăreală, fleică

12. Alegeţi varianta corectă:

a) Am cântat până ce mi-au zis să nu m-ai miaun.

b) Mi-au dat de înţeles că voi mai face parte din echipă.

c) Am alergat la concurs, în mai, până m-iau amorţit picioarele.

13. Alegeţi enunțurile corecte din punctul de vedere al conjugării verbelor:

a) Aceasta precede o altă manifestare.

b) Îi căşună profesorii din curtea liceului.

c) Foarte mulţi tineri din mediul rural voiau să vină la oraş.

d) Evenimentele se succed rapid.

14. Alegeţi seria corectă a substantivelor aflate la numărul plural:

a) lasere, șemineuri, parapete

b) loje, lăcaşe, masacre

c) elici, boscheți, loji

15. Alegeţi varianta in care substantivele la genitiv-dativ sunt scrise corect:

a) bugetul medicinii primare

b) orele amiezii

c) pe marginea groapei

d) adaptaţi cerinţelor pieţii noastre

16. Alegeţi varianta în care adjectivele sunt scrise corect la forma de plural:

a) în ultimile douăsprezece luni

b) dragele mele telespectatoare

c) cercetări preliminarii

d) spaţiile aeriane

17. Alegeți varianta corectă:

a) cei mai bine plătiţi pensionari

b) unii proaspeţi angajaţi

c) ar trebui incluse în program doar locuinţele nou construite

18. Identificați numărul de perechi de termeni pleonastici din următorul enunț: Procentul celor care au fost nevoiţi să intre în concediu forţat a crescut la 27 la sută.

a) o pereche

b) două perechi

c) trei perechi

19. Identificați enunțul corect:

a) Una dintre cele două persoane a contactat virusul de la femeia infectată.

b) Nu au fost prezenţi toţi directorii investiţi de primarul general.

c) N-am mai avut timp astăzi de extragerea la sorţi.

d) Nu mică le-a fost mirarea.

20. Identificați enunțul scris corect:

a) Silicoanele, produse de o firmă din Franţa, au fost retrase de pe piaţă.

b) Cam demult, sunt probleme cu apa.

c) Și-a pierdut şi toate economiile o dată cu salteaua.

d) Orice vine pe alte căi, e bine primit.

21. Alegeţi sensul corect al termenului uzufruct:

a) drept pe care îl are cineva de a se folosi de bunuri aflate în proprietatea altcuiva

b) drept de moştenire

c) dobândă

22. Alegeţi sinonimul termenului friabil:

a) sfărâmicios

b) temător

c) durabil

23. Sunt paronime cuvintele:

a) atent/neatent

b) carbonifer/carbonier

c) milă/milostiv

24. Sunt antonime cuvintele:

a) onest/cinstit

b) labil/stabil

c) a jindui/a râvni

d) anatemă/blestem

25. Alegeţi perechea de sinonime:

a) a jigni – a ultragia

b) îmbelşugat – sărac

c) efemer – nepieritor

d) dictat – tratat

26. Alegeţi perechea de antonime:

a) tinereţe/senectute

b) judicios/rezonabil

c) vindicativ/ranchiunos

d) abil/priceput

27. Alegeți enunțul corect:

a) Mie însemi mi s-a întâmplat asta.

b) Principalitatea discuției n-a fost pusă la îndoială.

c) S-a prevalat o probă de pe acel teren.

d) Cei bogați reușesc să eludeze legea.

28. Alegeți enunțul corect:

a) Cartea ONU nu este totdeauna corect aplicată.

b) Sudura a cedat din pricina firelor de proastă calitate.

c) Părea un om stilat.

29. Dintre cuvintele de mai jos, identificați omonimul:

a) pastilă

b) mică

c) metru

d) lucrare

e) nas

30. Identificați enunțul corect din punctul de vedere al coerenței:

a) Primăriile ar putea decide dacă eutanasiază sau nu câinii fără stăpân.

b) Mai exact, o bancă este gata să închirieze gratuit una dintre clădirile pe care le are în proprietate.

c) Nu este prima dată când Craiova devine scena unor violenţe fără precedent.

d) Va fi cu siguranţă vorba şi despre o posibilă reţinere a celor doi.

 

Subiectul 2 

„Nu mi-aş fi imaginat că am să ajung vreodată să mă întâlnesc cu personajul pe care îl admir cel mai mult. Şi totuşi…”. Continuaţi povestirea (max. 3 pagini).

Subiectul 3 

Care credeţi că este meseria ideală pentru voi? Argumentaţi-vă punctul de vedere. (max. 3 pagini)